Hva betyr det å få seier over synd?

Hva betyr det å få seier over synd?

Hva mener Bibelen mener når den sier at vi skal vinne «mer enn seier»? Hvem er «den som seirer»?

5 min. ·

Seier er et resultat av en personlig kamp mot synden i livet ditt. Men er det seier når du overvinner én fristelse, eller kan det først anses som seier når du ikke lenger fristes en gang?

Vi kan se på det slik: Du kjemper en krig mot synden i kjødet. Men hver krig består av individuelle slag. Hver eneste gang du overvinner en fristelse til å synde har du seiret i et slag. Du er ett skritt nærmere å vinne krigen.

Når en uren tanke, eller andre fristelser, kommer opp, så sier du «Nei!» Du ber til Gud om styrke, du bruker hans ord som våpen, og du overvinner fristelsen. Det er en seier. Selv om den samme fristelsen dukker opp igjen rett etterpå. Det er et nytt slag; det er en ny mulighet for seier, og et nytt skritt mot det endelige målet om å seire over all synd i kjødet.

Når du har seiret i en fristelse, så har du overvunnet synden. Bare fordi du fristes til det samme neste dag betyr ikke at du ikke seiret i går. Det er bare enda en mulighet til å overvinne synden, slik at den skal være helt utryddet en dag.

En åker fullt av fiender

Tenk deg en åker fullt av fiender, som alle ser identiske ut. Det er din jobb å rydde åkeren. Hver og en av disse fiendene er som en fristelse til synd. Denne gangen er det en fristelse til en uren tanke. Men du overvinner den, fordi Guds ord gir kraft og styrke, og det er ingen tvil om at du gjennom ham er sterkere enn din fiende! Du sier: «Nei!» Og du bruker Guds ord som et sverd til å slå den ned. Så snur du deg og det står enda en fiende der, med den samme fristelsen. Men det er uten tvil en ny fiende; du kan se den du nettopp har slått ned ligger på bakken. Så du gjør det samme om igjen. Og du ser rundt deg, og hva ser du? Flere fiender! Men du bare holder det gående. Hvis du sikter mot kampprisen, mot det himmelske, heller enn det du kan få her på jorden, så vil du finne styrke til å holde ut; da blir kampen aldri for hard. (Kolosserne 3,1-4)

Fristelse etter fristelse: Du er ikke ferdig etter bare ett slag. Men bare fordi fristelsene stadig kommer betyr det ikke at du ikke seirer. Det betyr bare at du har en menneskelig natur – et kjød, akkurat som alle andre mennesker på jorden. Men du slår ned disse fiendene, en etter en. Og etter en stund stopper du opp og ser bak deg, og der er en åker full av fiender som aldri kan friste deg igjen! Du gjør fremskritt; du er på vei til å vinne krigen. (Hebreerne 12,1-2)

Øyeblikk etter øyeblikk overvinner du synden

Du kan tenke slik om synden du ser i kjødet. Stolthet. Motløshet. Ulike ting kommer opp fordi det er dybder i vårt kjød. Du ser ikke alt på en gang, ellers kunne du ikke ha tålt det. Det er én åker om gangen: Gud viser deg akkurat den rette mengden som du kan beseire på en gang. (1. Korinter 10,13) Han gjør det slik at du kan bli frelst fra synden så raskt som mulig, med minst mulig lidelse. Dagen vil komme da du står i denne åkeren og ser rundt deg, og det er ikke en eneste fiende igjen. Du har trofast holdt ut, og åkeren er din! Da fristes du aldri igjen på det området; du har vunnet full seier i denne kampen. Deretter takker og priser du Gud for at han har gitt deg hjelpen og kraften til å føre krig, og for at du nå er fri fra den synden for alltid.

Seier = noe nytt

Og ikke bare er du fri fra synd, men du har også fått guddommelig natur i stedet for synd. Hver gang du seirer, blir en del av din natur som tidligere var uren erstattet med renhet. Ettersom din menneskelige natur – synden i kjødet – tilintetgjøres, tar guddommelig natur dens plass. Kristi dyder erstatter de stygge syndene. Du blir mer og mer lik Jesus; du blir fylt mer og mer med Guds fylde. Din ånd får en dypere og dypere kontakt med Gud, og du vokser i visdom, som vil gjøre den neste åkeren enda lettere å rydde. Du blir en ekspert! (2. Peter 1,4-8)

Og så kommer dagen da du er fullkommen. Da alt er borte. Da det ikke er åker igjen å rydde. For en dag! Da er du klar til å møte Jesus, som er det du virkelig kjemper for. Du kjemper for en evighet med ham. Da er du være verdig til å bli kalt hans bror. (Romerne 8,29; Hebreerne 2,11)

«For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som er lovt, etter at dere har gjort Guds vilje.» Hebreerne 10,36.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.