Hva betyr det å «fly fra ungdommens lyster»?

Hva betyr det å «fly fra ungdommens lyster»?

Jeg er bare ung én gang. Hvordan bruker jeg den korte tiden i mitt liv?

4 min. ·

Det er mye som jeg kan være opptatt med som ungdom. Verden er åpen og full av muligheter. Men sannheten er at jeg bare er ung én gang. Så hvordan kan jeg bruke de mulighetene som jeg har fått?

Paulus skriver: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet!» 1. Timoteus 4,12.

Han skriver også i 2. Timoteus 2,22, «Fly fra ungdommens lyster! Og jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte!»

Hva er ungdommens lyster?

Begrepet «ungdommens lyster» kan omfatte mange områder. Pengebegjær. Trangen etter ære og anerkjennelse. Maktbegjær. Og ikke minst, tiltrekning til og begjær etter en annen person eller personer. Når det gjelder denne spesielle lysten kan det være en mengde av urene fantasier, tanker og ideer som bombarderer mitt sinn.

Å være tiltrukket av noen er ikke galt i seg selv. Men tiltrekning er ofte villedende, og fører ofte til at mine egne lyster og begjær styrer mine handlinger, i stedet for en ekte kjærlighet til min himmelske Far. Resultatet av å leve etter mine lyster – å tillate at tanker og ideer som ikke er rene bor og bosetter seg i mitt hjerte og sinn – er synd. Og hva gjør synden? Den skiller meg fra Gud i min ånd. Den ødelegger mine forhold til andre mennesker. Den hindrer, forderver og ødelegger overalt. (Galaterne 6,18; Romerne 6,23)

Iver etter renhet

Det er ikke rart at Paulus brukte slike sterke ord! Hans formaning til Timoteus er unektelig relevant og utrolig nyttig når det gjelder å lære hvordan jeg kan holde mitt hjerte og min samvittighet ren foran Guds ansikt. Paulus formaner Timoteus til å fly fra ungdommens lyster; å avvise dem fullstendig. Det var en intens iver (nidkjærhet) i hans hjerte etter renhet og gudsfrykt.

Har jeg den samme nidkjærheten i mitt eget hjerte? Justerer jeg livet etter det som Guds ord sier? Eller gir jeg plass til litt urenhet «her og der»?

Jesus hadde en slik nidkjærhet i sitt hjerte. Ansiktet hans var hardt som stein mot synden. (Jesaja 50,7) Han ga seg selv helt til Guds vilje og tillot ikke noe urenhet å åpenbare seg i livet hans.

Resultatet av trofasthet

Jo mer jeg leter etter Guds vilje for livet mitt, jo mer tydelig og alvorlig blir dette. Paulus formaner ikke Timoteus til å stikke av gårde når han fristes eller blir tiltrukket av noen. Han oppfordrer ham til å ta opp en kamp mot urenhet, og bevisst avvise de tingene i livet sitt som ikke har grunnlag i Guds vilje eller Guds ord. Han oppfordrer Timoteus til å søke etter og leve i henhold til standarden på renhet som Jesus fastsetter i Matteus 5,27-30: Renhet i enhver tanke, ord, blikk og hensikt.

Når jeg tenker på håpet og løftene som evangeliet gir – når jeg tenker på det endelige målet – at jeg kan bli som ham – så er det ingen spørsmål om jeg skal fly fra ungdommens lyster eller ikke. Det er ikke snakk om å nære eller dulle med mitt eget syndige kjød med litt flørting her eller en overbærende tanke der. Det blir ganske åpenbart: Jeg skal kaste all urenhet i søpla og løpe for livet mot rettferdighet, tro, kjærlighet og fred!

Et ansikt som stein

Jeg må tillate Gud og hans ord å forme og lede mitt liv, og kjempe og stride for renheten som jeg leser om i hans ord. Og selvfølgelig skal Gud hjelpe meg med dette; han skal sørge for at jeg ikke kommer på skam.

Det er ikke mange ungdommer som flyr ungdommens lyster og kjemper for renhet i livet. De er ekstremt verdifulle i Guds øyne, og han kan bruke dem til å oppfylle hans gode og fullkomne vilje på jorden. «Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære, – helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning.» 2. Timoteus 2,21.

Vil du være en som er standhaftig i renhet og forberedt til all god gjerning? En som er som Jesus, sin Herre?

Da kan du ta imot denne utfordringen! Velg å være en av disse sjeldne ungdommer med et ansikt som stein mot ethvert snev av urenhet. Hver sjel som er villig til å gjøre dette for hans skyld belønnes rikelig av Gud.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.