Hva betyr det å vandre i lyset?

Hva betyr det å vandre i lyset?

Når jeg vandrer i lyset blir livet fritt og godt, og samvittigheten er ren. Hvordan vandrer jeg da i lyset?

5 min. ·

«Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.» 1. Johannes 1,7.

Den beste forklaringen av lyset er skrevet i Salme 119,105: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Hva er lyset?

Guds Ord er lyset. Og å vandre i lyset er å få livet mitt i samsvar med Guds ord – at Ordet blir livet mitt. At ingenting som jeg gjør er i konflikt med Guds ord.

«Og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten.» 1. Johannes 1,5-6.

Mørket er synden. Lyset er sannheten. Det viser meg hvor det fortsatt er synd i kjødet mitt. Da er min oppgave å elske sannheten: Å erkjenne at det er synd i livet mitt som må ryddes ut. Da kommer Guds ord til meg og viser meg hvordan det skal være, og jeg velger Guds ord over min egen vilje i fristelsens stund. Da blir Ordet livet i meg.

Lyset viser meg sannheten

Jeg hører for eksempel at noen har snakket dårlig om meg. Min umiddelbare reaksjon er å bli såret, sint og fornærmet. Men da kan lyset komme og vise meg at det egentlig er min egen stolthet og ego som forårsaker denne reaksjonen, uansett om hva de sier om meg er sant eller ikke. Sannheten er at min reaksjon kommer fra synden i mitt eget kjød. Ordene kommer til meg: «Velsign dem som forbanner dere …» Og: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» (Matteus 5,44; Jakob 4,6)

Nå har lyset vist meg hva som fremdeles er mørkt i meg – min stolthet, selvrettferdighet, å søke ære. Hvis jeg var helt fri fra dette, kunne ingenting som noen sa om meg, påvirke meg i det hele tatt. I denne situasjonen kan jeg velge å elske lyset og velge Guds ord, eller å fortsette i mørket. Å velge Guds ord og å bruke det som et våpen mot synden, som jeg ser, er å få Jesu Kristi blod til å rense meg fra synden. Det betyr at jeg anerkjenner sannheten, jeg hater synden i mitt eget kjød, og jeg fornekter den.

Dette er et enkelt eksempel, men når jeg elsker lyset, viser det meg det som fortsatt må ryddes opp i livet mitt, om det er stort eller lite. Uten lyset er jeg i mørket og kan ikke se hvilket stort rot det er i kjødet mitt, og hvordan jeg må forvandles. Lyset er dommen; og når vi, steg for steg, går inn i lyset og er villige til å bli dømt, blir vi forvandlet til Jesu bilde.

Elske lyset

Mange foretrekker mørket, fordi det betyr at ingenting kreves av dem. «Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud.» Johannes 3,19-21. Hva er det onde? Det er synden i mitt eget liv.

Når jeg vandrer i lyset, blir livet fritt og godt. Når jeg vandrer i lyset, er samvittigheten min alltid ren og god. Når jeg går i lyset, har jeg samfunn med andre fordi så snart jeg ser noe som kan komme mellom oss, velger jeg Guds ord over mine egne lyster og ønsker.

«De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Galaterne 5,24.

Når jeg elsker lyset, vil jeg at det skinner inn i alle områder i livet mitt, slik at synden kan bli avslørt. Jeg blir et lysets barn. Hvor lyset skinner, kommer ny vekst. Kjærlighet, glede, vennlighet, langmodighet, og alle Åndens frukter vokser i lyset.

«Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn!» Efeserne 5,8.

Jeg kan ikke tvinge mitt personlige lys på noen andre, enten de er disipler eller ikke. Lyset jeg har mottatt fra Gud, er akkurat det som er riktig for meg, og bare så mye som jeg kan bære om gangen. Jeg kan ikke dømme andre etter mitt eget lys. Bare Gud kjenner folks hjerter og kan dømme rettferdig.

De som vandrer i lyset, er Jesu Kristi disipler. «Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Johannes 8,12. Hvis vi er sanne disipler, de som følger Jesus i lyset, så blir 1. Johannes 1,7 vårt liv!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.