Hva betyr det å tro på Gud?

Hva betyr det å tro på Gud?

Å tro på Gud er å tro at han er til, og at hans ord er sant. Dette har selvsagt betydning for hverdagslivet …

3 min. ·

Å tro på Gud betyr å leve etter hans ord

«Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11,6.

Tror man dette, da har en hvile. Tro betyr ikke at en føler at det er slik eller forstår at det er slik. Tro betyr at en bygger sitt liv på Guds ord, innretter seg etter Guds ord og regner slik at Gud som har sagt det, han styrer og lønner.

Å tro på Gud betyr tekkes ham alene

«Dere tjenere: Vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet.» Efeserne 6,5-8.

Å tro er å innrette sitt liv etter dette ord. Den som vil tekkes mennesker, får aldri hvile, men tror man at Gud lønner den som søker ham, da har en hvile. «For dere vet at det gode som enhver gjør, det skal han få igjen av Herren …» Efeserne 6,8. Altså, hva menneskene gjør, betyr ingenting for oss som tror. Det gode som enhver gjør, skal han få igjen av Herren. Det burde være nok for oss som tror.

Å tro på Gud betyr å leve for hans ansikt i det skjulte

«Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent.» Matteus 10,26.

«For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror.» Hebreerne 4,3. Når man virkelig tror at Gud er til, og tror at ingenting er skjult som ikke skal bli åpenbart, da blir man bevart fra alt ondt som en kan fristes til. Da er det ikke vanskelig å gjøre det gode i lønndom.

Lev for Guds ansikt! Krev ingenting eller forvent ingenting av mennesker. Det blir bare skuffelse og strid. Lev for Gud og: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.» Filipperne 4,6-7.

Dette er Guds ord. Å tro er å innrette sitt liv etter Guds ord, idet en tror at Gud er til og lønner den som søker ham.

Når man kommer ut av kjærligheten og klandrer sine medmennesker, så er det fordi man ikke tror. For de fleste blir kjærligheten kald når urettferdigheten tar overhånd. (Matteus 24,12) Troen på at Gud lønner dem som søker ham, svikter. De tror ikke lenger at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud, eller at enhver får igjen det gode som han gjør. Bare de som blir oppbygget i troen, kan bevares i kjærligheten, og uten å bevares i kjærligheten kan man ikke være beredt når Jesus kommer.

For alle dem som tror, blir trengselen kortvarig og lett, for dem virker den en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. (2. Korinter 4,17)
Da blir man beredt.


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Tro at Gud er til» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i desember 1963.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.