Hva betyr det å våke og be?

Hva betyr det å våke og be?

Det er viktig å være våken, slik at vi kjenner igjen fristelser for hva de egentlig er.

3 min. ·

Å våke og be betyr alltid å være våken og på vakt slik at vi kan se når synden ligger på lur ved døren, og vil ta oss til fange. (1. Mosebok 4,7)  Det betyr at vi har en konstant forbindelse med Gud; at vi ber ham om kraft til å overvinne all synd.

«Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Matteus 26,41.

Vi må være nøktern og våkne. Satan er alltid på lur og venter på en mulighet, på at det skal åpnes en sprekk å smette inn i. Å være uoppmerksom mot synden i bare et øyeblikk gir ham muligheten han har ventet på. Hele hans lyst er å vende oss bort fra Gud. Hvis vi våker og ber kan vi alltid stå ham imot, faste i troen. For vi vet jo at brødrene våre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. (1. Peter 5,8-9)

Vi har onde lyster og begjær i vårt kjød som drar og lokker oss. Bare ved Guds kraft kan vi seire. Jesus opplevde det samme da han levde på jorden. Han måtte be til sin Far med sterkt skrik og tårer. Han måtte også være våken og oppmerksom, slik at synden ikke kunne komme inn i hans hjerte. (Hebreerne 5,7)

Vi bruker Guds ord til å hjelpe oss å være våkne. Vi må ha en forbindelse med Gud fra når vi står opp og til vi legger oss. Vi kan selvsagt ikke ligge på kne hele dagen, og vi har mange ting å gjøre i våre daglige liv, men vi trenger å ha et forhold til ham, slik at vi alltid kan gå til ham for å få den hjelpen som vi trenger, for å finne hans vilje og finne styrken til å gjøre det. Våpnene som Jesus brukte til å seire var bønn og Guds ord. Det er ingen våpen som Satan har som kan beseire de våpnene som Gud gir oss.

Det er et vers i en barnesang som sier:

Ditt hjerte er en hage der
der Jesus planter frø.
Se til at Satan ikke der
sitt ugress plante får.

Når vi er våkne kan vi se når Satan prøver å plante ugress. Da må vi be at Gud skal hjelpe oss med å holde alle de onde frøene ute og hindre dem fra å slå rot i våre hjerter. De ser ikke alltid ut som store, åpenbare synder. Ofte prøver Satan å snike seg inn med «ufarlige» ting, små synder som ikke virker som om de er en stor sak. Det er viktig å være våken, slik at vi kjenner igjen alle disse fristelsene for det de virkelig er.

Tenk bare på alle situasjonene vi kommer inn i. Det som skjer i disse øyeblikk. Hvilke tanker vi tillater å komme inn i våre sinn. Samtalene vi blir del av. Vær på vakt for Satan og hans stygge ugress!

«For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd – gi akt på det!» Filipperne 4,8.

Hvis dette verset lever og er virksomt i vårt liv, har Satan ingen sjanse til å komme inn.

Uansett hva vi gjør, må vi være våkne og be, slik at vi kan holde våre hjerter rene. Gud har kalt oss til et fantastisk liv! Vi må ikke la noe komme inn og ødelegge det som er gitt oss.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.