Hva betyr det å vandre i Ånden?

Hva betyr det å vandre i Ånden?

«Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» (Gal. 5,25). Hva betyr pinsen egentlig, og hva er pinseånden?

3 min. ·

«Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!» I denne kommentaren belyser Jan-Hein Staal betydningen av pinsen, pinsehelgen og ikke minst pinseånden på en interessant og annerledes måte.

Den Hellige Ånd

Mange tenker da særlig på undere med helbredelse eller gaver som Den Hellige Ånd kan gi. Og det kan jo Den Hellige Ånd også gjøre i vår tid. Men hvor mye viktigere er det at Guds Ord også kan gi oss klare tanker om Den Hellige Ånds arbeid i hverdagslivet til en kristen i det 21. århundre.

Det som bor i mennesket

«Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud?» skriver Paulus til de kristne i det gamle Korint. Ditt og mitt legeme – vår kropp – er altså et tempel hvor Den Hellige Ånd ønsker å bestemme alt. Bibelen lærer oss at det også bor andre krefter i ditt og mitt legeme – krefter av ondskap, bitterhet, motløshet og urenhet. Dette er krefter som er sterkere enn vi er selv. Da er det klart at vi som kristne ikke bare kan gjøre hva vi vil, og at vi ikke bare kan leve som «på slump», selv om vi kanskje har hatt opplevelser med Den Hellige Ånd.

Den daglige, indre kampen

Når Den Hellige Ånd bor i oss, samtidig som disse syndige kreftene også gjør det, blir det nødvendigvis hver eneste dag en kamp og et valg i vårt indre. Disse syndige kreftene er det samme som Paulus kaller «kjødets lyster» når vi leser videre i Galaterne 5: «Vandre i Ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets lyst. For kjødet og Ånden står hverandre imot.»

En som er ærlig vet veldig godt hva disse kjødets lyster fører oss til. Den Hellige Ånd vil så gjerne at vi aldri gir etter for disse syndens onde krefter som bor i oss. Den Hellige Ånd er som en lærer, som lærer oss sannheten, lærer oss å gjøre det som er velbehagelig for Gud. La oss ikke bare leve i Ånden, sier derfor Paulus videre, men la oss òg vandre i Ånden.

Å vandre i Ånden betyr at vi i hverdagslivet gjør oss bruk av den kraften som ligger i Den Hellige Ånd. Å vandre i Ånden betyr da at vi bruker denne kraften til å forkaste det onde som bor i vårt kjød og velger å gjøre Guds vilje. (Les kapittel 5 i Paulus’ brev til galaterne.) Og det herligste er vel at ved å vandre i Ånden vokser det herlige frukter i vårt indre; Åndens frukter som glede, fred, kjærlighet og trofasthet.

Pinsehelgen ligger nå bak oss. Måtte du og jeg i det 21. århundre være mennesker som Den Hellige Ånd hver dag kan gjøre det arbeidet i som Den Hellige Ånd så gjerne vil gjøre.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.