Hva det betyr å vandre i Ånden

Hva det betyr å vandre i Ånden

Det er lett å unnskylde seg med at «vi er bare mennesker», men i Bibelen står det at ved å vandre i Ånden, skal vi ikke fullføre kjødets lyst. Hva betyr det egentlig?

6 min. ·

Paulus skriver i Gal. 5,16, Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Det som Bibelen kaller kjødet er bostedet for alt det i et menneske som er i opposisjon mot Gud og hans vilje.

Vårt ego er en sentralstasjon som sender ut utallige signaler og handlinger som alt går ut på å verne om seg selv, spare seg selv, samle ære og gunst til seg selv, opphøye seg selv på andres bekostning. Dette er kjødets lyst og det er absolutt bunnløst med sine krav og fordringer. Vi kan som regel beherske det i noen grad, i alle fall i den grad det ikke er lønnsomt for vårt ego. Men forøvrig er vi som mennesker underlagt disse kreftene. Derfor hører vi ofte når disse negative egenskapene, som er arvet gjennom generasjoner, kommer frem: «Vi er bare mennesker».

Men Paulus sier altså at du ved å vandre i Ånden ikke behøver å fullbyrde disse begjæringene. Du tenker og handler da annerledes enn andre i livets forskjellige situasjoner.

«Vandre i Ånden!»

Når du vandrer, går det fremover. Du kommer deg fra punkt A til B. For å vandre i Ånden, må du jo først få Ånden, og den Ånden det her er tale om er Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er en reell kraft, like reell som den du ser når en lastekran løfter en container fra lastebåten og opp på kaia. Får du denne kraften i ditt liv, begynner en ny dag; et nytt og særdeles interessant kapittel i livet har startet.

Det viser seg derimot at de fleste som får denne Ånden helst bare vil leve i den og kose seg som et barn som bare ønsker å leke. Men Den Hellige Ånd er ikke et leketøy. Den er en hjelp for den som vil oppnå resultater i sitt kristenliv. Den Hellige Ånd har alle tenkelige gode egenskaper. Den gir kraft til å bære de største byrder og motganger. Den er også en veileder. Den kjenner den veien Jesus banet da han var på jorden. Det er en vei som fører deg bort fra alt skadelig og negativt, til det som er nyttig og godt for din neste, og fyller deg med glede og tilfredshet. Du blir rett og slett lykkelig og omgivelsene får merke det.

Ånden skal minne oss og gi kraft

Livets motgang møter oss alle. Hvem har ikke følt at «det som nå skjer er forferdelig trist og meningsløst»? Du mistet mobiltelefonen din eller pengene dine eller kanskje en god venn. Kanskje en har baktalt deg på jobben. Du søkte på en god jobb, men fikk den ikke. Eksemplene er mange. Hvis du da vandrer i Ånden, hva skjer? Jo, Jesus sier at Ånden skal minne oss om alle ting han har sagt oss. Hva har Jesus da sagt? Les for eksempel i Matt. 6,34: Vær da ikke bekymret for morgendagen. Å bekymre seg er ikke det samme som å planlegge sin morgendag, men bekymring er det som trykker ned, det som tar energien og gleden.

Ånden minner også gjerne om hva Peter sier: Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1. Pet. 5,7. Når du da vandrer i Ånden, kommer disse ordene inn i ditt hjerte og sinn som en bærende kraft, idet du sier «nei» til alle andre tanker som dukker opp og vil gjøre deg engstelig. Ånden gir kraft til det på samme måte som kranen som løfter mange tonn tungt stykkgods fra båten opp på kaien.

En vandring i lydighet

Å vandre i Ånden er å være lydig mot Ånden, mot de Guds lovene og budene som Ånden minner deg om når alle disse forskjellige fristelsene kommer. Å bli fristet er ikke det samme som å synde, men ved fristelsen kommer du på valg. Når en sier noe ekkelt og uhøflig til deg, da vet vi alle hva slags fristelser som kommer: Ta igjen, hevne seg i én eller annen form. Gjør du det, da bryter du Guds bud. Det er å synde. Men hva sier Den Hellige Ånd: La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Vandrer du i denne Ånden, da seirer du i fristelsen. Du løser situasjonen på en måte som skaper en god atmosfære, som gir deg glede istedenfor at det utløses en domino-effekt i destruktiv retning.

Frukter av vandringen

Ved å vandre i Ånden skjer det noe underlig: det som Bibelen kaller Åndens frukter begynner å vokse frem i ditt liv. Det er blant annet fred, glede, kjærlighet, trofasthet, godhet. Gal. 5,22. Du som var så urolig, engstelig og med jevne mellomrom så nedfor, får en bedre «helsetilstand». Du blir stabil og får evne til å skape fred rundt deg. Du får glede, og den blir en naturlig del av ditt liv. Det blir slutt på å misunne andre. Tvertimot kan du glede deg med de glade. Kjærligheten gjør at tankene fries fra egoets uendelige kretsløp til å tenke på andre og hva som kunne være godt for dem. Trofastheten kommer inn som en del av din personlighet. Du er til å stole på i alt du sier og gjør. Du er blitt et nytt menneske. Det passer ikke lenger det som sies: «Vi er bare mennesker». Det er kommet noe helt nytt inn i ditt liv, så du tenker og handler annerledes enn før.

Dette gjør deg til en vinner. Alle disse egenskapene vokser frem ved å vandre i Ånden, og du kommer over på livets solside.

Dette er det livet som Jesus levde på jorden og som du som hans disippel kan leve. Å vandre i Ånden er en øvelse. Iblant kan det glippe, særlig i starten av ditt kristenliv, men det må ikke ta motet fra deg, så du tenker at det ikke nytter. Ånden heter også i en oversettelse for «Trøsteren». Den trøster oss og gir oss mer mot og nytt mot når vi trenger det. Den følger oss på vår vandring og gir oss de rette vitaminene når vi trenger det, så lenge vi elsker sannheten.

Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd, står det i Bibelen. 2. Tim. 1,7. Vandre i denne Ånden. Da oppnår du et liv med gode resultater. Dette er ikke filosofi og teori.

Det er mange som lever idag som har opplevd dette og omgivelsene kan bekrefte at det er sant. Å være såkalt troende, å være medlem av en kirke, religion eller religiøst parti løser ikke problemene, men å vandre i Ånden løser både de indre konflikter og de mellommenneskelige konflikter. Et bedre liv, et bedre tilbud finnes ikke.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.