Hva er Åndens dåp?

Hva er Åndens dåp?

Hva betyr det at Jesus vil «døpe med Den Hellige Ånd og ild»?

4 min. ·

Døperen Johannes døpte til syndens forlatelse, men proklamerte samtidig at Jesus ville komme med en dåp som ville være langt mer omfattende og dyp. «Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.» Matteus 3,11.

Hva er Åndens dåp?

Åndens dåp er en «nedsenkning av Ånden». Når man blir døpt med Ånden mottar man styrke, kraft og frimodighet fra Gud, til å utføre sin gjerning og overvinne synden i sitt eget liv.

Du vet med deg selv om du har opplevd Åndens dåp. Det visste også disiplene på pinsefestens dag. De hadde sikkert gjort seg noen forestillinger i forveien om hvordan de ville oppleve Åndens dåp. Og det gjør sikkert også du, kjære leser, som ennå ikke har blitt døpt med Ånden, men som ønsker det sterkt. Opplevelsen kan uttrykkes på mange måter. Men mange åndsdøpte personer kjenner seg igjen i det jeg forteller her:

Livet forandres med et slag. Guds kraft går ofte som en merkbar strøm gjennom kroppen og fyller en med en uendelig glede og lykke. Disiplene ble så beruset av glede at folket trodde at de var fulle av søt vin.

Noen er så benådet et de får Åndens dåp så snart de omvender seg, og noen ganger får de til og med tungemålsgaven. Dette skjer typisk når det bryter ut en vekkelse i en by. Det er derimot ikke nødvendigvis slik for alle som omvender seg. Noen skal igjennom en «tørr periode» før de får Åndens dåp. Men det er selvfølgelig ingen tidsskjema for når man får denne lykksalige Åndens dåp.

Det er en utbredt misforståelse hos mange kristne at man ikke har Åndens dåp hvis man mangler tungemålsgaven. Denne gaven kommer ofte senere, mange får den først når det bryter ut en vekkelse, og noen får helt andre nådegaver.

Hvorfor har jeg bruk for Åndens dåp?

Hvis du merker at livet ditt er tørt og tungt, så be om Åndens dåp. Fordi du trenger den når du har et sterkt ønske om å seire over misunnelse, vrede osv. Det står i Skriften at Ånden gis til den som lyder ham. Det hjelper ikke å vente på Den Hellige Ånds dåp ved å slappe av og synde som da man var uomvendt. Nei, les i Bibelen, selv om det er tørt og går imot f. eks. lysten til å bli vred og irritert. En dag døpes du med Den Hellige Ånd! Du som før var bundet av menneskefrykt blir frimodig, akkurat som Peter ble på pinsefestens dag.  En helt ny dag går opp for deg. De tørre bibelvers blir plutselig levende for deg ved Åndens åpenbarelse, og du kan få hjelp av Guds ord når du kommer i vanskelige forhold. Hvorfor?  Fordi du har fått Åndens dåp.

Men det er ikke meningen at vi skal stoppe helt opp ved den store opplevelsen som Åndens dåp er, og aldri komme videre. Kraften vi har fått ved Åndens dåp, som har gjort oss så lykkelige, skal brukes til å gjøre det gode slik at vi kan være Guds medarbeidere på jorden.

Jesus ville døpe oss både med Den Hellige Ånd og ild.  Når vi følger Åndens virkninger må vi lide, og det var det Jesus mente med ilden. Det er de lidelsene som følger når vi vil gjøre det gode. Akkurat som disiplene fikk beskjed om å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. Det betød at de måtte ut av sin komfortsone og komme seg av sted, ofte dit hvor de ikke hadde lyst – og det innebar trengsler (ild). De fikk ikke lov til å bli sittende stille med minner om det de hadde opplevd på pinsefestens dag. Nei, avsted til de mange oppgaver som ventet. Akkurat det samme gjelder for oss som lever nå og har fått Åndens kraft i vårt indre.

Og selv om vi er døpt med den Hellige Ånd, har vi hele tiden bruk for en ny fylde. Selv om man er blitt fylt med Den Hellige Ånd kan man lett bli opptatt av den verden vi lever i og kan tape noet av  Den Hellige Ånds fylde. Derfor lyder en av Skriftens formaninger; «Bli fylt av Ånden.» (Efeserne 5,18) Og det blir vi når vi ber inntrengende om ny påfyll og praktiserer det vi leser i Bibelen.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.