Hva er brødsbrytelse, eller nattverd?

Hva er brødsbrytelse, eller nattverd?

Hvorfor feirer kristne nattverden? Hvorfor blir det lagt så mye vekt på den?

5 min. ·

Dagen før Jesus ble korsfestet befalte han disiplene sine til å feire brødsbrytelse, eller nattverd. (Matteus 26,26-30; Markus 14,22-25; Lukas 22,14-20) Paulus forklarte dette nærmere da han skrev: «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. Derfor, den som eter brødet eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme.» 1. Korinter 11,23-29.

Til minne om Jesus

Brødsbrytelsen er et vitnesbyrd. Ved dette vitner jeg at Jesus har brutt sitt legeme for meg og utøst sitt blod for meg. Jeg forkynner derved Kristi død. Vi skulle gjøre dette til minne om ham. Når jeg bryter av brødet husker jeg hvordan hans legeme er brutt for meg. Når jeg drikker av begeret husker jeg at han har utgytt sitt blod for min skyld til syndenes forlatelse. Jeg vitner samtidig at jeg også har mottatt denne gaven eller nåden. Jeg gjør det ikke for å få syndenes forlatelse; men fordi jeg har syndenes forlatelse.

Ete og drikke uverdig

Hvis jeg ikke tilgir menneskene deres overtredelser, vil heller ikke Gud tilgi mine overtredelser. (Matteus 6,15) « La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret.» 1. Korinter 11,28. Er det noen jeg ikke kan tilgi, er jeg uverdig til å motta tilgivelse. Hvis jeg da drikker av begeret, vitner jeg mot meg selv. Jeg skriver min egen dom.

Vi skal vandre i frykt i vår utlendighets tid, da vi er kjøpt fri fra vår dårlige ferd med Kristi dyrebare blod. (1. Peter 1,17-19) Enhver prøve seg selv om han hater all dårlig ferd, og så bryter han av brødet og drikker av begeret. Hvis det er noe dårlig i mitt liv som jeg elsker og ikke vil gi slipp på, da eter og drikker jeg uverdig. Han har gitt sitt blod for å løskjøpe meg. Ønsker jeg å beholde min dårlighet, da blir jeg dømt og synder mot Herrens legeme og blod.

Ett legeme

«Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet.» 1. Korinter 10,16-17. Alle som bryter av brødet avlegger det vitnesbyrd at de ikke tjener seg selv, men hverandre. Ved å bryte av brødet vitner jeg, at jeg ikke lever for meg selv, men for de andre, og at jeg er villig til å motta all den hjelp til frelse som de kan yte meg. For vi eter jo av samme brød. Enhver prøve seg selv, og så bryter han av brødet.

Siden han har satt livet til for oss, er vi nå også skyldige til å sette livet til for hverandre. (1. Johannes 3,16)  Når jeg eter og drikker forkynner jeg også at jeg er skyldig til å sette livet til for alle som i sannhet eter av samme brød.

Vi forkynner jo Herrens død. Når jeg forkynner hans død, da forkynner jeg også min død med ham, for at jeg ikke skal leve for meg selv, men for ham, som døde og ble reist opp for meg. (2. Korinter 5,15)

Likesom et lem gir fra seg, til de andre lemmer, all den kraft og næring det suger fra legemet, slik skal også vi gi fra oss til de andre lemmer all den kjærlighet, visdom, kraft, nåde, barmhjertighet, utholdenhet og troskap vi mottar fra Kristus. Hvis vi ikke er villige til å elske, da er vi heller ikke verdige til å motta kjærlighet. (1. Johannes 4,11) Er vi ikke villige til å være barmhjertige, tilgivende, overbærende, hjelpsomme og utholdende, da er vi heller ikke verdige til å motta disse goder.

Enhver prøve seg selv og så ete han av brødet og drikke av begeret.

Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Brødsbrytelse» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1933.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.