Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Hva er egentlig forskjellen på fristelse og synd?

2 min. ·

Hva er egentlig forskjellen på fristelse og synd?

I mitt kristenliv kan jeg føle at jeg blir uren når jeg fristes, og at jeg har syndet i mitt tankeliv. Det er faktisk ikke sant. Fristelse er ikke synd, men en prøve på min tro, og ved evangeliet kan jeg holde ut i fristelser uten noen gang å begå synd!

Min tilbøyelighet til å synde – synden i kjødet

Synden kom inn i verden på grunn av en ulydighetshandling begått av de første menneskene, Adam og Eva. Alle deres etterkommere har arvet synden i kjødet – ikke skyld, men en tilbøyelighet eller lyst til å følge sin egenvilje, heller enn Guds vilje. Bibelen bruker mange ord for å beskrive denne tilbøyeligheten: synden i kjødet, syndelegemet, syndens lov, lyster og begjæringer osv. I Romerne 7,18 skriver Paulus: For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Her beskriver han denne tilbøyelighet til synd som vi alle har arvet.

Fristelse og synd

Jakob skriver veldig tydelig om temaet fristelse og synd. Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Jakob 1,13-15.

Fra dette kan vi se at fristelse i seg selv ikke er det samme som å begå eller gjøre synd; synd er resultatet av en unnfangelse – når mitt sinn er enig med lysten (eller begjæret) som bor i mitt kjød eller menneskenatur. Det vil si at å begå synd er noe jeg velger å gjøre, og synd kan ikke gjennomføres uten at jeg sier meg enig med den.

Ingen behøver å synde!

Faktisk lærer Jakob oss at fristelsen er en prøve på vår tro, og de som holder ut uten å synde vil motta livets krone (Jakob 1,12). På samme måte skriver Peter at våre prøvelser (fristelser) er grunn til jubel, da vår tro blir prøvd, med vår sjels frelse som resultat. Evangeliets budskap er at selv om jeg blir fristet, trenger jeg ikke å synde – jeg kan derimot følge i Jesu fotspor og seire i fristelsen. Syndens lønn er døden, men de som seirer skal få evig liv!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.