Hva er fullkommen lykke?

Hva er fullkommen lykke?

Er det virkelig mulig å finne fullkommen lykke tross uroen jeg møter hver dag?

2 min. ·

Hvorfor er vi ikke alltid lykkelige? Hvorfor er det så lett å slippe til uro og bekymring? Hvorfor tar det så lang tid å nå full visshet i troen?

Det er jo nettopp full visshet i troen som gir den glede og fred som alle mennesker søker. Dette er en stor hemmelighet.

Uro kommer av at jeg har krav, søker ære av mennesker eller har lyst til noe i denne verden. Det kan være mange forklaringer for å forsvare min uro, for eksempel omsorg for andre eller min egen forståelse av rettferdighet.

Når jeg blir urolig må jeg ha kjærlighet til sannheten så jeg kan finne det i meg selv som skaper denne uro. Også Jesus hadde kamp. «Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Johannes 12,27-28. Så ber han Gud å herliggjøre sitt navn. Hvis vi er like våkne i våre forhold som Jesus var i sine, får vi også del med ham i den samme gledens olje. Hebreerne 1,9. Vi ser at grunnlaget for denne fullkomne glede og lykke er å elske rettferd og hate urett!

I Hebreerne 6,11-12 formanes vi kraftig: «Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene.»

Må Gud gi oss nåde at også vi, når vi kjenner uro, kan finne vårt liv og miste det og med iver stå i vår kamp i våre forhold så vi kan komme til full overgivelse i Jesu død. Da kan Gud herliggjøre sitt navn og vi får glede, fred og hvile i alle forhold. Det er fullkommen lykke!

Fra en artikkel først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter», oktober 2011. 2011
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.