Om ossKontakt
Lader

Hva er Jesu vilje for deg?

Politikere, fredsprisvinnere og vitenskapsmenn. Mennesker med en klar og meningsfull agenda. Hva er meningen med ditt liv?

Du ser dem i nyhetene hver dag. Politikere. Fredsprisvinnere. Vitenskapsmenn og humanitære hjelpearbeidere. Mennesker med en klar misjon i livet. Mennesker som gjør noe av betydning for menneskeheten eller i hvertfall for deler av den. Det er som om de er forutbestemt til store oppgaver fra fødselen av. Men hva med deg? Hva er meningen med ditt liv?

Dersom du har tatt i mot Jesus kan du spørre mer konkret: Hva vil Jesus at jeg skal gjøre med livet mitt? Hva vil han med de årene som jeg skal leve her på jorda? Svaret er at du med Jesus som Herre i livet har et kall og en fremtid som all verdens Nobelpriser, makt eller ære ikke kan måle seg mot!

Jesus vil frelse deg for himlenes rike og ha deg til bror!

Jesus ønsket så høyt å få brødre at han var villig til å risikere å miste den uendelige herligheten han hadde hos Gud for å oppnå det. Aldri har noen risikert mer enn Jesus for å oppnå noe. Men fordi han elsket menneskene, kom han til verden og banet en vei tilbake til Gud. Risikoen tatt i betrakting, er det opplagt at Jesu vilje for deg er at du skal gå på den veien slik at ønsket hans kan oppfylles.

At Jesus «banet veien» kan høres nokså kryptisk ut, men uttrykket har en fantastisk forklaring:

Jesus var den første til å leve på jorden uten å synde en eneste gang – til tross for at han ble prøvd «i alt i likhet med oss…» (Hebr. 4,15) og «i alle ting måtte bli sine brødre lik…» (Hebr. 2,17). Slik beviste han at det også er mulig for oss å gjøre det samme – etterfølge ham i det å seire over synden.

En vei har et startpunkt og et mål. Ved begynnelsen av veien står du som har bestemt deg for å følge Jesus. På slutten av veien venter en evig herlighet og rikdom. Om du løfter blikket fra startstreken og titter bortover veien kan du se fotsporene etter alle de hellige som har gått der før deg. Eldst av alle avtrykkene er de Jesus etterlot seg. Aksel J. Smith! sa en gang at «i hvert eneste av fotsporene etter Jesus på denne veien står det: Det er mulig – det er mulig!» Jesus overvant alle sine syndige tilbøyeligheter som han hadde fra naturens side uten noensinne å gi etter for dem. Nå kan du gjøre det samme i ditt daglige liv. I situasjon for situasjon – skritt for skritt. Da blir du en etterfølger av Jesus – en disippel.

En av disippelens store oppgaver

Som en etterfølger av Jesus hører store oppgaver og stort ansvar også med. Jesus gav disiplene sine et oppdrag: «Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt. 28,19)

I det siste leddet ligger en viktig presisering av misjonsbefalingen: Du skal lære andre å holde alt det Jesus har befalt! Hvordan kan du gjøre det uten å først leve det selv? Han mente nok ikke først og fremst at disiplene skulle starte bibelskoler og holde dypsindige forelesninger – nei, de skulle holde befalingene selv og ved det være gode ambassadører for Jesus. Det var dette Peter mente da han skrev: «Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» (1. Pet. 2,9)

Tenk at nå kan du sette dine fotavtrykk på veien tilbake til Gud. Kanskje er det noen i din nærhet som skal finne evig lykke hos Jesus fordi nettopp du var en god ambassadør for ham? Kan du ønske deg en større livsoppgave?

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.