Hva er motsetningen til glede?

Hva er motsetningen til glede?

På dette spørsmålet vil de fleste mennesker svare at det motsatte av glede heter sorg. Men er dette riktig?

4 min. ·

På dette spørsmålet vil de fleste mennesker svare at det motsatte av glede heter sorg. Men er dette riktig?

Når vi slår opp i Bibelen i 1. Peter 1,6 leser vi følgende:
«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser.» Her ser vi at sorg og glede uten problem kan være til stede hos et menneske samtidig. Sorgen i seg selv trenger ikke å ødelegge gleden.

Men der er to ting som ikke kan være til stede samtidig hos et menneske, og det er glede og synd. Straks synden kommer inn og tar makten i et menneskes sinn, går gleden ut. Skal jeg få gleden inn igjen, så må synden ut. Det må en rensning til. Først synden som skyld, deretter synden som noe som har makt over meg.

Dette bekreftes av et ord i Salomos Ordsprog 28,13: «Den som skjuler sine overtredelser(synd), har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.»

Altså heter ikke motsetningen til glede sorg slik de fleste mennesker tror, men den heter synd!

Synd – et liv for meg selv

Ordet synd forbinder de fleste med grove ting som hat, mord, tyveri og umoral. Men det er ikke bare dette Bibelen kaller synd. Bibelen taler om synd og selvliv.
«Om nogen vil komme etter meg, » sier Jesus i Matteus 16, 24, «da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»

Om Kristus står det i 2. brev til Korinterne 5, 15, at «han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem.»

Her er vi ved kjernen av begrepet synd. Det er et liv med meg selv som sentrum. Alt dreier seg om meg og mitt, hvordan jeg tar meg ut, hvilket inntrykk jeg gjør på de andre m.m. Gjør jeg en «god gjerning», så er jeg opptatt av hvordan dette ble mottatt av omgivelsene.

All synd, alle syndige laster og tilbøyeligheter har sitt utspring fra dette – et liv for meg selv. Fra dette tunge trelldomsliv har Jesus kjøpt oss mennesker fri. Vi skal nå få et nytt sentrum i livene våre – Kristus. Nå skal alt dreie seg om ham, hva han har fore, hva som er hans sak, hans vilje. I Kristus blir vi «skapt til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for oss.» Efes. 2,10. I disse gjerninger ligger livets mening og min lykke oppbevart som i en skattkiste. Det fører til en glede og en fred som ingen eller intet kan ta fra meg.

Svar på livets gåter

Jo mere renset jeg blir fra synd og selvliv, desto dypere og mer urokkelig blir min livsglede. Om Jesus heter det at han «elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» Hebr. 1,9. Det indre skarpe skille mellom rett og urett i mine egne valg og prioriteringer er det som skaper denne urokkelige livsglede.

Tenk å kunne gå rundt med en dyp og urokkelig fred som gjør at jeg kan være 100 % tilfreds og fornøyd med min livssituasjon

Men dette må jo være selve svaret på livets gåte, sier du. Det er nettopp det det er. Her ligger nøkkelen til svaret på alle livets gåter. Tenk å kunne gå rundt i denne «onde» verden med en dyp og urokkelig fred som gjør at jeg kan være 100 % tilfreds og fornøyd med min livssituasjon, med mine medmennesker og hva som skulle komme på fordi jeg bærer med meg «troens hemmelighet i en ren samvittighet!» 1.Tim. 3, 9. Ikke rart at evangeliet blir kalt for «det glade budskap!» Hebr. 4,2.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.