Hva er resultatet av frelse?

Hva er resultatet av frelse?

Vet du hva de fantastiske resultatene av frelse egentlig er?

5 min. ·

Apostelen Paulus skriver: «Arbeid på deres frelse med frykt og beven.» (Filipperne 2,12) Men hva produserer dette arbeidet? Vet du hva de fantastiske resultatene av helliggjørelse egentlig er?

Paulus skriver at frelse har forskjellige deler, eller stadier: «For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Romerne 5,10. Frelsen begynner med tilgivelse for synd, den store gaven ved Jesu offer da han døde for vår skyld. Denne betalingen for synder som vi har begått gjør det mulig for oss å bli forlikt eller forsonet med Gud.

Etter forlikelsen med Gud ved Jesu død kommer frelsen ved Jesu liv, og det er denne frelsen vi må arbeide på som Jesu disipler, de som følger i hans fotspor. Dette er en prosess der vi, ved å fornekte de syndige lystene som bor i vår natur, i stedet deltar mer og mer i Jesu liv. Denne frelsesprosessen kalles også helliggjørelse.

Herligheten i Guds natur

For å bli i stand til å motta hans liv og vesen, må Gud føre oss på forunderlige veier gjennom både det ene og det andre. Han bøyer oss ved lidelser og lutrer oss i ydmykelsens ovn, og gjennom det hele lærer vi hans gode vei og vilje å kjenne. Er vi under hans gode og mektige førelse på vei til herlighet i alt det som møter oss, så blir det som det står, at trengslene blir kortvarige og lette og virker en evig herlighet i overmål på overmål. (2. Korinter 4,17) Da kan vi se frem til den gleden som venter oss, som Jesus gjorde, og prise Gud for alt på vei til herligheten.

De som tror og er lydige mot Jesu evangelium får dets kraft og herlighet inn i sine liv, og når Jesus kommer, så skal han vise hvor herlige og underfulle disse hellige egentlig er. Vi har ikke mere herlighet i våre liv enn de Guds ord vi tror og er lydige imot. Men det er også herlighet, en strålende og uforgjengelig herlighet.

Fullkommenhet

Resultatet av frelse gjennom ulike prøvelser er også at vi blir fullkomne og hele, og ikke kommer til kort i noe. (Jakob 1,4) Dette er et enormt resultat av vårt liv på jorden.

Vi kan si at i de forhold vi er prøvd og har seiret – har funnet frem til Guds vilje, og gjør den – der er vi blitt hele og fullkomne. Men i alle de andre områder hvor vi ikke er prøvd, der har vi jo heller ikke lært å kjenne Guds vilje i sannhet. Der er vi ikke hele. En ny prøvelse er et stykke lenger på vei til å bli hel. Vi mangler mindre etter å ha stått prøven. Derfor skal vi akte det for bare glede når en ny prøvelse kommer!

Det er skrevet at Jesus skulle «stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig.» Efeserne 5,27. For et strålende resultat! Vi kan bli fullkomne, uten flekk eller rynke hvis vi i livets mange prøver fulldannes gjennom lidelser på samme måte som vår frelses høvding. Hvilken dag det skal bli når Jesus henter menigheten – disse falne mennesker som har latt seg frelse, som Jesus har gitt seier og helliggjort! Jesu brud vil være en skare som han på forhånd har fått føre frem til sitt eget herlighetsliv midt i verdens mørke og ondskap. For det store og herlige resultat vil de i takknemlighet love og prise Gud i all evighet.

Et sete i himmelen

«Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» Efeserne 2,6-7.

Vi mottar mange løfter som følge av frelse og lydighet mot Guds ord. Blant annet lover Guds ord at vi skal sitte sammen med Jesus på hans trone, likesom han selv har satt seg med sin Far på hans trone. (Åpenbaringen 3,21; Hebreerne 2,5)

I denne oppreiste stilling med Kristus har vi ingen grunn til å være bekymret for fremtiden. Den er for evig sikret og omsluttet av hans overvettes godhet og omsorg i alle livets situasjoner. — «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.» Salme 23,6. Ja, slik er vår fremtid hvis vi lar Gud frelse oss og helliggjøre oss mens vi er her på denne jord!

Det er en realitet at Kristus en dag skal komme med flammende ild for å ta hevn over alle dem som ikke har vært lydige mot hans evangelium. Men det er like sikkert at de som har vært lydige skal bli herliggjort og æret for all evighet. Måtte vi være blant dem. (2. Tessaloniker 1,6-10)

Denne artikkelen inneholder utdrag fra heftet «Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet» av Sigurd Bratlie (Skjulte Skatters Forlag, juni 1952); og følgende artikler fra BCCs blad «Skjulte Skatter»: «Fullkommen og hel» av Sigurd Bratlie (februar 1954); «På vei til herlighet» av Aksel J. Smith (juni 1953) og «De herlige og underfulle» av Aksel J. Smith (mai 1954).

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.