Hva er resultatet av kristendommen?

Hva er resultatet av kristendommen?

Produserer troen din noe?

4 min. ·

Man kan ikke benekte at Kristi komme har hatt en betydelig innvirkning på vår verden. Uten Jesu fødsel hadde ikke verden som vi kjenner den eksistert. Det ville ikke ha vært katolikker, ingen protestanter, ingen julefeiring. En amerikansk dollarseddel hadde ikke hatt ordene «In God we trust». Amerika (som ble grunnlagt på kristne verdier) ville faktisk ikke ha eksistert slik vi kjenner det i dag.

Men, hvis vi glemmer kristendommens kulturelle og sosiale konsekvenser et øyeblikk kan vi gjerne stille et aktuelt spørsmål: Hva har kristendommen egentlig oppnådd?

Har kristendommen løst sultproblemene i verden? Neppe. Vold med skytevåpen? Jeg tror ikke det. Har den tilveiebrakt fred i verden? Ikke i det hele tatt … Finnes det egentlig noe resultat?

«Den som blir i meg bærer mye frukt»

Jesus sa: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. … I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.» Johannes 15,5.8

Her ser vi at det er et resultat av å leve et kristent liv. Dette resultatet kommer ikke i form av umiddelbar fred i verden eller at alle livets problemer opphører her og nå. Jesus forteller oss at hans sanne disipler bærer frukt.

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Galaterne 5,23-24. Frukten som Jesus snakket om var Åndens frukt: de er Kristi dyder og er et resultat av å være lydig mot Guds ord og hans vilje i våre liv.

En ny natur

Når du velger å gi opp din egen vilje (dine egne lyster og begjær) for å gjøre Guds vilje, da «korsfester» du kjødet, som Bibelen uttrykker det. Bevisst gir du opp eller fornekter dine egne syndige lyster, begjær og tilbøyeligheter som bare fører til uro og mistrivsel, for å behage Gud med livet ditt. Og resultatet av å gjøre Guds vilje i alle situasjoner i livet er at du får et nytt sinn. Du blir likedannet med Jesu Kristi bilde og bærer frukt for ham. (Romerne 12,2, Romerne 8,29)

I utgangspunktet betyr dette at hvis du er trofast til å gjøre Guds vilje gang på gang, så kommer du til enhet med hans vilje og natur, og hans dyder erstatter dine egne naturlige, syndige tilbøyeligheter. Der det en gang var uro i hjertet ditt, kommer du til fred. Der du en gang var uvennlig, lærer du å være mild. Der det en gang var en menneskelig grense for din godhet og kjærlighet, kan du nå vise uendelig godhet og kjærlighet mot de andre. Og listen fortsetter og fortsetter.

Du skal kjenne dem på fruktene

I Matteus 7,15-18 sier Jesus, «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.»

Det er mange mennesker i dag som hevder å være kristne, men som ikke følger Kristus i sannhet. Dette kan noen ganger gjøre det vanskelig å vite hvem du skal stole på eller tro på, og kristendommen synes i sin helhet å være manglende på mange områder. Men sannheten er at sann kristendom, å følge Jesus og gi opp vår egen vilje i enhver situasjon, faktisk gir et resultat. Og Jesus forteller oss at vi skal kunne gjenkjenne sanne kristne ut fra dette resultatet.

Så er spørsmålet: Hva produserer din tro? Er det Åndens frukt som kommer frem i livet ditt?

Jakob formaner oss: «Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere.» (Jakob 1,22) Når du er en som utøver Ordet og følger Jesus i alle punkter, så vil det også være naturlig for deg å bære god frukt og gjøre fremskritt i ditt kristenliv. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet vil være resultatet av din tro. Og det er kristendommens resultat!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.