Kan man ha tro uten lydighet?

Kan man ha tro uten lydighet?

Hvor viktig er lydighet når det gjelder tro? Les dette bibelstudiet om lydighet og tro.

4 min. ·

Lydighetens vei er livets vei; for Kristus ble opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. (Hebreerne 5,9) Altså: ingen frelse, intet evig liv, uten lydighet! Døden kom ved ulydighet. Liv og uforkrenkelighet kom for dagen igjen ved lydighet. Ved Kristi lydighet ble livets vei banet for oss. Denne vei står nå åpen.

Tro bringer frem lydighet. Ved vår lydighet vandrer vi på veien, skritt for skritt. Gud gir Den Hellige Ånd til dem som lyder ham. (Apostlenes gjerninger 5,32) Og kun ved denne Ånd får vi lys og kraft til å vandre på livets vei, skritt for skritt.

Vi kommer på ingen måte frem på livets vei ved Kristi stedfortredende lydighet alene. Med den som grunnvoll, opphav og kilde må det absolutt – som Hebreerne 5,9 utvetydig uttaler det – vises personlig lydighet, skritt for skritt. Ikke ett eneste skritt kommer vi frem på veien, uten ved personlig lydighet!

Apostelembete for å virke troens lydighet

Hva var det Paulus fikk nåde og apostelembete til å utvirke? Jo, «troens lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld». Romerne 1,5. Det er til lydighet sjelene skal føres, ikke bare til å tro på og glede seg over Kristi lydighet. Det er nettopp ved personlig lydighet at vi i ånd og sannhet tar ethvert skritt på livets vei. Den dag man omvender seg til Gud, påkaller hans navn, kommer til troen på Jesus, bekjenner sine synder – da er man begynt på lydighetens vei; for det er det første evangeliet befaler oss å gjøre. Så gjelder det da å fortsette som man er begynt, å være lydig punkt for punkt.

Evangeliets ord er – tross det nok av og til synes annerledes – tindrende klare og greie ord! Er det noe uklart, så er det kun oss selv som er uklare. Hvem vil forlange en tydeligere beskjed enn den som for eksempel finnes i Matteus 28,20? «… og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Å være lydig mot hvert eneste ord!

Tenk for eksempel på «Bergprekenen»! Der er det nok å ta av! Det er ikke noen særlig fare for arbeidsledighet! Her trenges tro og kjærlighet! Her trenges bønn! Her trenges ånd og kraft! Og alt det vi trenger for å kunne være lydige, det er gitt oss i og ved Jesus Kristus, og står natt og dag til rådighet for oss. Lovet være Gud!

Lydighet fører til gjerning

Og hvem vil spørre efter noe mer tydelig og utvetydig enn Jakobs velsignede ord om lydighet? De er klare som krystall! «Mine brødre! Hva gagner det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? … Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger [lydighet], er den død i seg selv. … Også de onde åndene tror … Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig. … For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.» Jakob 2,14-26.

Det er vel ingen som er i tvil om meningen? Det nytter ikke, absolutt ikke, uten lydighet! Du kan tenke, si og mene hva du vil. Lydighet må til. Uten den, ingen frelse. Uten mer lydighet, ingen videre fremgang. Ikke ett skritt kommer du frem på livets vei, uten ved lydighet.

Gud gir nåde, men til hva? Til nettopp dette ene – til lydighet! Tenker vi noe annet, da dårer vi oss selv, og kommer bitterlig til å angre det engang. Hva du enn sier eller gjør, på hvilket trinn du enn er, så vit dette at det eneste som duger, det er troens lydighet.

Alt hva vi trenger for å gjennomføre lydighet er å finne og få i Kristus Jesus, så vi har ingen unnskyldning. La oss derfor sette alt inn på å være lydige i alt! (2. Korinter 10,5-6; 2. Korinter 2,9)

Artikkelen er en redigert versjon av kapittelet «Lydighetens vei» i heftet «Guds veier til himmelen» som ble publisert i november 1935.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.