Hva gjør du med Bibelen din?

Hva gjør du med Bibelen din?

Hvert år selges mer enn 100 millioner bibler selges over hele verden. Hvor mange av disse biblene leses faktisk? Hva betyr Bibelen i ditt og mitt liv?

4 min. ·

Hvert år selges mer enn 100 millioner bibler selges over hele verden. Hvor mange av disse biblene leses faktisk? Hva betyr Bibelen i ditt og mitt liv?

Hva gjør vi med Bibelen vår? Eller enda viktigere: Hva bør Bibelen gjøre med oss?

Salmene 119 forteller oss mye om Bibelens – Guds ords – hensikt med livene våre.

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren?» Salme 119, 9. For et viktig spørsmål! Det veldig konkrete svaret følger rett etterpå: «Ved å holde seg etter ditt ord.»  Alle mulige valg må gjøres i dagliglivet. Leser vi Bibelen for å søke visdom, for å finne kompasset for livet vårt der? Bare da vil vi kunne holde stien vår ren.

Bibelen: En lykt og et lys

Salmene 119, 105 sammenligner Bibelen med en lykt: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.»

Ingen begynner å gå på en ukjent, smal sti med masse svinger, kroker og farer, midt på natten og i bekmørke. Det er ekstremt farlig! Forstår du og jeg hvor mye viktigere det er med en lykt for vår fot og et lys på vår sti når det gjelder vår vei gjennom livet?

Jesus bruker et bilde med en såmann. «Såkornet er Guds ord.» Lukas 8, 11. Ordet såes inn i hjertet vårt når vi leser eller hører det. Så forklarer Jesus videre at vi må arbeide veldig bevisst for å bevare Guds ord i et edelt og godt hjerte i alle de forskjellige forhold og prøver i dagliglivet. For dersom vi tror ordet, og er lydig mot det som står skrevet, da begynner det ordet å bære frukter i oss og er avgjørende for hele livet vårt.

Sammenligne ditt liv med Guds ord

Paulus skriver to brev til unge Timoteus. Han understreker hvor utrolig viktig det er at ordet får gjøre et arbeid i Timoteus.

1. Timoteus 4, 16: «Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og de som hører deg.» 

Timoteus fikk ingen instruksjoner om hvordan han kunne forkynne mere storartet om Bibelen. Paulus sier, «Timoteus, sammenligne livet ditt med Guds ord. Og ikke bare i en dag eller en uke. Hold ut, og fortsett å gjøre det. Fordi da vil Guds ord gjøre et frelsesverk i deg. Og ordene dine vil også virke til andres frelse.»

2. Timoteus 3, 15-17: «… og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, i stand til all god gjerning.» 

Blir din og min Bibel virkelig lest blant alle de millionene av Bibler som selges hvert år? Tror vi på at Bibelen er Guds ord, og at vi kan finne lys og styrke og visdom for livet i den? Hva gjør vi med Bibelen vår? Og viktigere: hva gjør Bibelen med oss?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.