Hva gjør du som kristen på mandag?

Hva gjør du som kristen på mandag?

Det er veldig stor forskjell på hvilke opplevelser mange kristne kirker og bevegelser har av sin tro i helgen. Men er ikke det viktigste spørsmålet hva du gjør som kristen på mandag?

3 min. ·

Det er veldig stor forskjell på hvilke opplevelser mange kristne kirker og bevegelser har av sin tro i helgen. Men er ikke det viktigste spørsmålet hva du gjør som kristen på mandag?

I helgene er det store forskjeller på hvordan man opplever sin kristne tro. Fra gudstjenester med mange ritualer og faste seremonier, til gudstjenester med mye lovprisning i bønn, sang og musikk. Fra gudstjenester med musikk og kor på høyt kunstnerisk nivå, til gudstjenester med bønn for helbredelse av de syke. Men hva betyr så vår kristne tro i vårt daglige liv på mandag – og alle de andre dagene i uken?

Hva sier apostlene om hvordan en kristen skal være?

Det er lærerikt å lese hvordan apostlene Paulus, Peter, Jakob og Johannes skriver om dagliglivet som kristen i alle forhold, hver dag i uken. Det ligger dem veldig på hjertet at vår kristne tro skal bestemme og gjennomsyre alle våre handlinger, vår tale og våre tanker.

Peter og Paulus legger stor vekt på hvordan mann, kone og barn i familien skal omgås hverandre med kjærlighet og respekt. Hvordan vi skal oppføre oss pålitelig, ærlig og rettferdig som arbeidstaker og arbeidsgiver i vårt arbeidsmiljø.

Det ligger Jakob og Paulus sterkt på hjertet at vår kristne tro skal hjelpe oss å bruke vår tunge slik som det passer seg for vår tro. Jakob framstiller det til og med så svart-hvitt at han sier: «Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.» Jak. 1, 26.

Å leve etter Guds bud i hverdagen

Johannes understreker gang på gang at vi godt kan si det ene og det andre, men at det viktigste er å leve etter det i hverdagen. «Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen.» 1. Joh. 2, 4–5. «Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!» 1. Joh. 3, 18.

Det er mange forhold i hverdagen hvor vi kan bli bekymret. Paulus og Peter er også veldig klare på dette: «Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» 1. Pet. 5, 7.

Og hvordan oppfører vi oss i trafikken; hvordan bruker vi pengene våre; hvordan bruker vi våre øyne i forhold til alt vi for eksempel kan se på Internett? Ja, la oss spørre oss selv: Den kristne tro, som vi hører om i kristne gudstjenester i helgen – bestemmer den virkelig alle våre handlinger, vår tale og vår tenkning, syv dager i uken? Er min gudstjeneste til velbehag for Gud, eller er den forgjeves?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.