Hva gjør jeg hvis jeg har mistet mitt forhold til Jesus?

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet mitt forhold til Jesus?

Har ditt forhold til Jesus falmet, og er du usikker på hvordan du skal få det tilbake til der det en gang var?

5 min. ·

Har du noen gang følt, etter å ha gitt ditt liv til Kristus, at han var langt unna? At hans velsignelser ble fjernet fra livet ditt, og at forholdet hadde falmet til det punktet hvor du følte som om du navigerte livets omstendigheter alene, berøvet av hans veiledning og omsorg? Du, som en gang kjente stor indre lykke, en glede «fra en annen verden», kom inn i noe som lignet et svart hull, åndelig talt? Du er ikke alene.

En god soldat

Når du meldte deg for å være en etterfølger av Jesus, vervet du deg som en soldat, og en god soldat vil uunngåelig møte fienden i kamp. Og hvem er vår fiende, som ønsker å volde oss så mye skade? «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» 1. Peter 5,8. Satans høyeste ønske er at vi skal falle ut av vårt forhold til vår Frelser. Hva er det da som kan beseire en slik tilsynelatende formidabel fiende?

Bibelen sier det klart: din tro. «Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.» 1. Johannes 5,4. Hva er min tro da, jeg som føler meg så svak og maktesløs? Kanskje føler jeg at jeg har ingen tro i det hele tatt. Men jeg tror jo at Jesus døde på korset for meg, ikke sant? Ikke noe problem der. Så det er nyttig å virkelig tenke på det, virkelig tenke over dypet av hans kjærlighet for en stakkar som meg. Han døde for meg! For meg personlig, ikke bare i det abstrakte, for menneskeheten generelt. Han blødde og led der, like mye for meg som for alle andre på denne jord! Tro det!

Satans høyeste ønske er at vi skal falle ut av vårt forhold til vår Frelser. Hva er det da som kan beseire en slik tilsynelatende formidabel fiende?

Han var villig til å gjøre det fordi han mente at jeg skulle lykkes i å holde livets ord som han har gitt oss i mitt daglige liv. Han trodde at selv jeg ville seire, som han seiret! Han levde ikke sitt liv forgjeves. Han døde ikke forgjeves. Han ville ha brødre, de som også ville være villig til å ta opp sitt eget kors i sitt daglige liv, velge å lide i kjødet heller enn å synde i prøvelsens stund. (Lukas 9,23; 1. Peter 4,1-2; Romerne 8,29-36) Hvis det er mitt hjertelag (og selvfølgelig er Gud veldig klar over mine virkelige hensikter og lengsel, uansett hva mine følelser kan være), så er jeg virkelig dyrebar for Herren og han skal, uten tvil, kraftig styrke meg til å leve det samme livet og å vandre som han vandret.

Følelser

Innse at følelsene dine er nettopp det – følelser, ikke nødvendigvis sannheten. Selv det å føle at du ikke føler noe er en følelse, og derfor ikke til å stole på – det kan ikke hindre deg fra å handle. Du kan ikke tillate følelser å diktere livet ditt. De er ustadige, i motsetning til tro, som står fast som fjell! Tro er handling, til tross for hvordan du føler deg. Guds ord er sannhet; hold deg til det. Jakob formaner, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Jakob 4,8. Hvis du er lydig til å gjøre det, til tross for hvordan du føler deg, så vil du oppleve sannheten i det.

Kjemp for din tro! Elsk og tjen Jesus for hans egen skyld, ikke på grunn av følelsene dine, eller hva du kan tjene på det.

Følte ikke Jesus også, minst en gang i sitt liv, at Gud hadde forlatt ham? (Matteus 27,46) Husk også at Gud har sagt at han vil bo i det dunkle. (1. Kongebok 8,12) Han er der med deg når du går gjennom mørke tider! Gå mot følelsene dine – eller mangelen på følelser – og ta opp Bibelen med en bønn om å ha et åpent hjerte for Ordet, og den åndelige næringen der skal styrke deg. Kjemp for din tro! Elsk og tjen ham for hans egen skyld, ikke på grunn av følelsene dine, eller hva du kan tjene på det. Da har du et sunt forhold til ham.

«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. … Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap.» Jeremia 29,11,13-14. Kjemp som en god Jesu Kristi soldat, han som har gitt sitt liv for deg personlig! Gud, i sin kjærlighet og trofasthet, vil utvilsomt gjenopprette troens og frelsens glede for deg!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.