Hva gjør jeg med minner om gamle synder?

Hva gjør jeg med minner om gamle synder?

Guds ord er nøkkelen som er et sikkert middel og som skaper nye nytt.

2 min.

Hvordan kommer jeg fri fra plagende tanker om tidligere synder? Det er jo slik at alle mennesker har gjort kjødets og tankenes vilje. De har fått mange syndeminner som plager dem, og de vet ikke helt hvordan de skal komme ut av det. Men det finnes en nøkkel som er et sikkert middel til å helbrede disse sår.

Vi frelses ved sannhetens ord. I Jesus ble Ordet kjød og tok bolig iblant oss. (Johannes 1,14) Da han talte var talen så kraftig at onde ånder måtte flykte.

Når du hører Guds ord, fører sannhetens Ånd det rett inn i ditt hjerte. Når du adlyder Ordet – Guds ord, sannhetens ord – da blir det også kjød i deg, og hans ord tar bolig i deg.

Ordet er såkornet, det er Guds såkorn. (Lukas 8,5-15) Når det blir i deg, da kan du ikke synde, sier Johannes. Så det du må gjøre og fortsette å gjøre, er å bevare Guds ord i ditt hjerte. La det synke ned i det gode og vakre hjerte. Da vil det vokse og bære frukt. Når du er lydig mot sannhetens ord, slik at det blir kjød i deg, da kommer du til et helt nytt tankeliv, så du blir kvitt disse plagene og disse onde syndeminner som plager deg.

Derfor må du fylle ditt hjerte med Guds ord. Da er du som en fast borg der ikke fienden kan innta deg. Da har du ammunisjon og du har hjelp; du kan slå tilbake på fienden.

Du ser hvordan Jesus gjorde det når djevelen fristet ham der i ørkenen. Han slo tilbake med Guds ord! Djevelen kom så listig og brukte også Guds ord, men Jesus slo tilbake, for han var Guds ord! Ordet hadde blitt kjød i ham, og derfor hadde han en slik kraft. For de ordene må djevelen vike. Det er de evige Guds ord; det er Ordet som frelser oss. I det ligger en skapende kraft, og det vil skape noe helt nytt i ditt hjerte når du tror på Ordet og holder deg til Ordet. Da skal det lykkes helt og fullt for deg, og du får et helt nytt liv, et helt nytt tankesett der Gud virker i deg til å ville og utrette hans vilje.

Artikkelen er inspirert av en tale holdt av Kåre J. Smith den 7. februar 2018.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.