Hva må til for å være langmodig?

Hva må til for å være langmodig?

«Langmodighet» er kanskje ikke et vanlig ord i det daglige vokabularet, men det er en av Åndens frukter, resultatet av en indre rensning.

2 min. ·

Langmodighet er i sin virkning ulik tålmodighet. Mens tålmodighet brukes til å bære det som angår oss selv og til å holde ut i vår personlige kamp, er langmodighet evnen til å bære og tåle andres svakheter. Gud er overmåte langmodig mot oss. (Salme 86,15) Også vi formanes til å være langmodige. (1. Tessalonikere 5,14; Efeserne 4,2; Kolosserne 3,12)

Hvorfor vi skal være langmodige

Det skal langmodighet til for å tåle hverandre. Uten langmodighet blir der baktalelse, strid og trette. Det er med langmodigheten som med enhver guddommelig dyd, det må skje en død over vårt kjød, slik at vi kan ikle oss den. På den måten virker den innad rensende på oss selv, mens den ytre virkning er å bære de andre.

Langmodighet er motsatt av hovmod. Den hovmodige kan ikke tåle eller bære over med andres feil og skrøpeligheter; men den langmodige bærer ikke alene over med skrøpeligheten, han tilgir og tåler den dårlige i hans dårlighet. Han har også håp om hans frelse og forvandling, selv om dårligheten er temmelig dyp og bred og vedvarende.

Jo mer langmodighet vi ikler oss, desto mer dør vi fra hovmodet i vårt kjød, og jo mer blir vi fri synden, så vi kan være andre til hjelp, trøst og gagn. Dersom jeg skal tjene andre, så må jeg tåle deres dårligheter, og må da bli ikledd langmodighet. Derfor må alle Herrens tjenere være langmodige og vokse i den. Langmodighet hører nøye sammen med ydmykhet, med å være ringe i sine egne øyne.

Vår egen og de andres frelse

Langmodighet er en av Åndens frukter. (Galaterne 5,22) Vi oppnår den ved tro og lydighet. Guds langmodighet blir oss til frelse, idet han tåler oss i det uendelige. Det er han som arbeider på oss, når vi angrer synden og hater oss selv, inntil vi stykke for stykke mottar frelsen.

På samme måte blir også vår langmodighet andre til frelse.

«Den langmodige har stor forstand.» Salomos Ordspråk 14,29.
«Et menneskes klokskap gjør ham langmodig.» Salomos Ordspråk 19,11.

Slik skjønner vi at den som ved Guds Ånds ledelse er kommet til stor åndelig forstand og klokskap, er i stand til å være langmodig. Og av slike kan igjen andre lære og etterfølge deres forbilde. (2. Timoteus 3,10)


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert med tittelen «Langmodighet» i BCCS menighetsblad 
«Skjulte Skatter» i februar 1930.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.