Den største innbydelsen du noensinne vil motta

Den største innbydelsen du noensinne vil motta

Jesu innbydelse er: «Ta mitt åk på dere … for mitt åk er gagnlig». Hva skjer når vi tar imot denne utrolige innbydelsen og lærer av ham?

3 min. ·

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.  For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Matteus 11,28-30.

Vi lever i en urolig verden.

Gjelder Guds ord fortsatt i vår tid? Er det mulig å virkelig få hvile i ens sjel, slik Jesus her tilbyr oss? Selvfølgelig er det det; Guds ord er uforanderlig, og så sikkert som Gud lever, er det slik.

Ta mitt åk på dere

Vi kan være veldig takknemlige for at en indre hvile er tilgjengelig, og at Jesus viser oss veien til det. «Ta mitt åk på dere …» Hva er hans «åk»? Vi trenger bare å tenke på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg i samsvar med bondens vilje. Når jeg bærer Jesu åk, kan jeg ikke «gå min egen vei», men må underkaste meg en høyere vilje. Hvordan gir det meg sann hvile i sjelen min?

«Lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet.» For en lærer! Han som vet nøyaktig hvordan det er å leve i en ugudelig verden, med en kropp og sjel som er utsatt for følelser og mange fristelser. Med en tendens til å dømme saker etter hva jeg tenker og føler til enhver tid og å reagere deretter. Han inviterer oss til å lære av ham, han som er nedbøyd og ydmyk (saktmodig) av hjertet.

Der, under Jesu åk, forstår jeg at når Gud virkelig styrer livet mitt og jeg underkaster meg under hans vilje, finner jeg hvile. Eventuelle protester mot de andre, og/eller behandlingen jeg får av dem eller livets omstendigheter, må opphøre. Han leder livet mitt nå, og jeg lærer å være takknemlig for alle ting, da det er hans perfekte vilje for meg.» Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.» 1. tessaloniker 5,18.

«Mitt åk er gagnlig»

Det skjer ikke på en gang, men jeg lærer, som Jesu disippel, å bli mild og ydmyk av hjertet, og stoler på at Gud i alle situasjoner vil få til et godt resultat, i sin tid. Er det ikke akkurat det Jesus gjorde, da han ydmyket seg under all slags behandling – til og med død på kors? Han valgte å lide i løpet av sin levetid, heller enn å synde, som det står skrevet i Hebreerne 11,25 og 1. Peter 4,1. «Mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.» Vi kunne si at alt er lett når jeg har sinnelaget til å lide, og det er virkelig slik, for med dette sinnelaget er Guds nåde og glede med meg i rikelig mål; Han vil hjelpe meg med å gjøre sin vilje.

Har det noen gang gitt meg hvile i sjelen min, i mitt innerste vesen, å gå min egen vei? Når jeg prøver å tvinge min egen vilje gjennom, eller gi etter for viljen min når jeg fristes, så blir livet tungt, akkurat som for en uregjerlig okse; det er vanskelig! Å la Gud – fredens Gud – ha full kontroll, er veien til det som sjelen min lengter etter – freden som hele verden egentlig søker. Velsignet er alle som følger disse Jesu ord; de finner virkelig hvile.

For en mulighet til å bære åk sammen med ham i Faderens tjeneste!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.