Hvem er fienden, og hvorfor skal vi bekjempe den?

Hvem er fienden, og hvorfor skal vi bekjempe den?

Hva skal vi beseire? Hvorfor er det så ille?

6 min. ·

«Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann! Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags.» 2. Timoteus 2,3-4.

Gjennom hele Bibelen skrives det om fiender, kamper, og metaforer om å ta opp kampen. Vi må huske på at det faktisk er åndelig krigføring som vi er med på. Vi kjemper «mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Efeserne 6,12. Dette betyr at uansett hvor mørk denne verden blir, uansett hvor bundet til synd og urettferdighet denne verdens ånd er, så er vi kalt til å kjempe hardt i motsatt retning. Vi kjemper for renhet, for rettferdighet, for Guds vilje midt i en vrang og forvendt slekt. (Romerne 12,2; Filipperne 2,15)

Det er meningen at enhver kristen skal leve et liv i handling. Det er vår oppgave å bevise at Guds vilje er fullkommen. Vi skal være på frontlinjen i kampen mot Satan og ondskapens åndehær, som ønsker å styre hele verden. Vi skal være hindringen som stopper dem fra å nå sine mål: de som står igjen helt til slutten og som er uslåelige. De ivrige lojalister som hindrer det onde fra å overta fullstendig. Vi skal være lyset og saltet i denne verden. (Matteus 5,13-16)

Så hvordan kan én person gjøre en forskjell?

Åndelig krigføring i ditt personlige liv

Gjennom trofasthet i ditt personlige liv. Hvis du elsker Jesus mer enn noe annet, og din eneste lengsel er å leve på en slik måte som er velbehagelig for ham fordi du skylder ham alt, så er svaret klart. Fienden er alt som kommer til å stå imellom deg og dette målet.

Synden er alt som går mot Guds ord og Guds vilje og forårsaker et skille mellom oss og Gud. Selv om det er lyster og begjær i vårt kjød, i vår natur, som frister oss til å synde, så bruker Satan disse fristelsene til å prøve å få oss til å begå synd. Han hvisker oss i øret for å få synden til å se tiltrekkende ut, som noe som vil gjøre oss lykkelige, når sannheten om synden er at den skader vår ånd ved å kutte vår forbindelse med Gud og den velsignelsen som kommer fra det. I stedet gir den oss ingenting annet enn elendighet, blindhet, vondt, og mange andre onde ting i våre liv.

Det står skrevet i Johannes 10,10 at «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Tyven som Jesus snakker om her er Satan. Men så sier Jesus at han har kommet for å bringe oss liv i overflod! Liv i overflod er hva vi får når vi kjemper mot denne fienden. Når vi ser våre personlige fristelser som en kamp mot mørkets krefter som ønsker å styre denne jord, så forstår vi hvorfor Bibelen taler så sterkt om seier, om å overvinne og å være en soldat. Et slag mot synden i vårt eget liv er et slag mot det onde i verden. Kampen handler om mer enn bare våre personlige liv.

Vi kjemper ikke bare for oss selv. Vi kjemper for å bygge Kristi legeme (Romerne 12,5), som alle som er engasjert i denne krigføringen er en del av. Vi kjemper for hverandre, for å styrke og oppmuntre hverandre. Når vi gir akt på oss selv og på læren, og fortsetter med det, så frelser vi både oss selv og dem som hører oss. (1. Timoteus 4,16) Så kan Gud bruke oss som et våpen for rettferdighet, et eksempel for alle som møter oss. (Romerne 6,12) Vi kan bli en duft av liv som fører til liv, Kristi vellukt blant dem som blir frelst. (2. Korinter 2,15-16)

Evig liv

Ettersom vi gjør fremgang på denne veien blir vi mer og mer levendegjort i vår ånd, og dette er en evig ånd som fører til evig liv. Når vi gir etter for fristelsen og slipper Satan og synden inn i våre liv, da skrumper vår ånd inn og forurenses, og den evige forbindelsen med Faderen og Sønnen slukkes. (Efeserne 2,1) Å gi etter for synd er et evig tap; det er langt mer enn bare en kortvarig svikt. Øyeblikket kan ikke gjenoppleves; muligheten til å ta del i noen av de dydene som tilbys akkurat i det øyeblikket får vi ikke igjen. Og hvis vi fortsetter å gi etter for synd, å leve i den, så fører det til døden. (Jakob 1,14-15) Dette er ikke bare en fysisk død. Vi dør alle fysisk, men de som har blitt gjort levende i sin ånd går for å være med sin Frelser. De hvis ånd har kuttet sin forbindelse med Gud og som har blitt smittet av synd tilbringer resten av evigheten med en uoppnåelig trang etter en forbindelse med Gud og hans godhet. Dette er åndelig død, syndens lønn. (Romerne 6,20-23) Det er det verste tenkelige som kan skje! Det er derfor synden er en så stor fiende.

Men her og nå, mens vi lever på denne jorden, har vi muligheten til å kjempe mot den. Vi kan gi Satan et slag hver gang vi blir fristet. Vi har en enorm mulighet her, så la oss ikke vende oss bort fra Gud fordi vi lures av Satan og synden. I stedet kan vi ha samme ropet i vårt hjerte som Jesus hadde: «Se, jeg kommer … for å gjøre din vilje, Gud.» (Hebreerne 10,7) Da utføres hans vilje for våre liv, og vi vokser i et overveldende rikt, evig liv. Det er absolutt ingen tvil om at enhver fristelse blir en seier når Gud er på vår side. Han har all makt på himmel og på jord, og han er i stand til å gi oss alt vi trenger for å beseire fienden. Og da er våre liv med på å bevise at Guds vei er den ensete rette og fullkomne. Velsignelsen vi mottar ved å kjempe trofast for ham er noe som vi ikke engang kan begynne å forestille oss med våre menneskelige sinn.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.