Hvem er Guds barn?

Hvem er Guds barn?

Vi er kalt til å være Guds barn og medarvinger med Kristus. Men hvordan blir vi kalt til å bli Guds barn?

3 min. ·

«Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.» 1. Johannes 3, 1.

Den nåde [å bli kalt Guds barn] hadde de ikke over seg i den gamle pakt. Da ble de kalt hans eiendomsfolk. (5. Mosebok 26, 18; 5. Mosebok 29, 13.) De opplevet ikke å bli født på ny. Da Jesus talte med Nikodemus om å bli født på ny, var det helt fremmed for ham, enda han var en Israels lærer.

Hvem er Guds barn?

[Guds barn] er født av uforgjengelig sæd ved Guds ord. (1. Peter 1, 23.) « Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger.» Jakob 1, 18.

Hør her for et liv vi er kommet inn i ved den nye fødsel: «Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» 1. Johannes 3, 9.

Det er Guds ord som er sæden, og ved det fødes vi på nytt. Det skjer ved at jeg oppgir min vilje og mine meninger og tror på Ordet. Ved troen smelter Ordet sammen med meg. (Hebreerne 4, 2.) Det er den nye fødsel. Da må ikke Ordet vike for mine meninger eller min vilje, men jeg er ved troen smeltet sammen med Ordet. Da kan jeg ikke synde fordi Guds sæd blir i meg.

Synd er lovbrudd. Det er det jeg vet er galt. (1. Johannes 3, 4.) Det kan ikke den som er født av Gud gjøre. Den som lever i synd – i det han vet er galt – er av djevelen. (1. Johannes 3, 8.)

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal være Guds barn. Tenk over den store kjærlighet som der er vist oss. Vår fremtid var død og fortapelse. Det å leve var det samme som å synde og synde og bekymre seg. Ved den nye fødsel er vi blitt Guds arvinger og Kristi medarvinger. Jesus vil at der han er, skal også vi være i evig herlighet. (2. Timoteus 2, 10.) Og det å leve her i verden er blitt for oss å dannes til likhet med hans Sønns bilde. Nå tjener alle ting oss til det gode. (Romerne 8, 28-29.) Uten bekymring, uten å leve i synd og uten frykt for døden lever [Guds barn,] og strider troens gode strid, glade i håpet om evig herlighet. Skulle vi ikke stemme i med Johannes og rope: Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss! Dette budskap har Gud gitt oss å forkynne menneskene.

«Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8, 17.

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Guds barn» i bladet «Skjulte Skatter» i juni 1953.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.