Hvem er jøde?

Hvem er jøde?

Mange jøder søker sin identitet, og dette er da et spørsmål som ofte stilles i Israel.

3 min. ·

«Hvem er jøde?» Mange jøder søker sin identitet, og dette er da et spørsmål som ofte stilles i Israel.

Som en vanlig jøde, den gang bosatt i Israel, leste jeg i det Nye Testamentet og jeg fikk en veldig åpenbaring, at det egentlig ikke er det ytre liv som jeg lever, som gjør meg til jøde, men jeg er jøde når sannheten er skrevet, og loven (Torah) oppfylles i mitt hjerte.

Da jeg hadde erkjent denne sanheten, gledet jeg meg, og jeg begynte å leve etter det.
Apostelen Paulus (Saulus) var en veldig religiøs jøde i sin tid, og i det Nye Testamentet skriver han i sitt brev til romerne: For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Rom. 2,28-29.

Tjene Gud fra hjertet

Hvis man lever et fint, religiøst jødisk liv, kan man bli sterk i seg selv og veldig selvrettferdig, og kanskje glemmer man Gud i alle sine daglige gjøremål. Med den nye innsikten får man en ny lengsel etter å gjøre Guds vilje med glede, fra hjertet, og ikke som noe man må gjøre!

Jeg ble en kristen (en jøde i hjertet) ettersom jeg fikk denne lengselen til å leve for Gud, å tjene ham med glede og ikke å leve for meg selv og min egen rettferdighet. Da jeg begynte å leve dette livet, oppdaget jeg at mine lyster og kjødelige tilbøyeligheter sto Guds lover imot, de som var skrevet i mitt hjerte. Ved Guds nåde fornektet jeg meg selv og sluttet å leve etter dem.

I brevet til hebreerne, kap. 8,10 står det: For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

De samme muligheter for jøder og hedninger

Enda en stor åpenbaring for meg som jøde, var at det ikke er forskjell mellom jøde og hedning i den levende Guds menighet. Siden vi alle har arvet den samme selviske natur, har vi alle samme mulighet til å motta frelsen og bli til en «EKTE JØDE», som ikke er annerledes enn andre mennesker. Dette var virkelig stort for meg, for jeg ville ikke ha spesialstatus som jøde.

Paulus skriver om dette i Rom. 3,9: Hva da? Har vi [jøder] noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Han skriver videre i v. 10-18 om syndene som er åpenbart i alle mennesker.

For å stadfeste dette enda mer, skriver Paulus i Rom. 10,12-13: Her er ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Paulus skriver andre steder om denne store åpenbaringen, og som jøde er jeg veldig takknemlig for det.

Må Gud hjelpe andre i Israel som er lei av sin synd, lei av å være i fangenskap under sine lyster og hykleri – at deres øyne kan åpnes til dette frigjørende budskap, på samme måte som det ble gjort for meg.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.