Hvem er kristen?

Hvem er kristen?

Hvem er kristen? Kan alle kalle seg kristne? Og vil alle kristne tilbringe evigheten med Jesus?

Hvem er kristen? Kan alle kalle seg kristne? Og vil alle kristne tilbringe evigheten med Jesus?

Det er viktig å forstå at en kristen ikke nødvendigvis er kristen fordi vedkommende ble født inn i en kristen nasjon og kultur eller et kristent hjem. Ingen i denne verden er født naturlig kristne. Selv om en person assosierer seg med eller går god for kristne prinsipper, er ikke personen automatisk en kristen. Et menneske kan ikke på noen måte være kristen etter egen karakterstyrke, viljestyrke, kunnskap, talenter, rettferdighetssans eller følelser.

Gjennomsyret av synd

Mennesket er av naturen helt gjennomsyret av synd. Disse syndene er kjent for alle mennesker på jorda, både kristne og ikke-kristne. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott, sort magi, urenhet og mye mer. Alle mennesker er bundet av disse syndene i en større eller mindre grad. Og på grunn av disse syndene er ikke mennesket velbehagelig for Gud; vi er fiender av Gud på grunn av synden.

En kristen er derfor en som har kommet til forståelse av alvoret ved å være en Guds fiende. For hvordan kan et menneske som lever i synd være den Allmektige til behag? Ved denne forståelse har den kristne mann eller kvinne angret på sitt tidligere liv og blitt en kristen. Med andre ord, en kristen er en som har omvendt seg.

Å «omvende seg» er ikke bare et uttrykk; det er noe praktisk. Vi blir omvendt fra noe og til noe. For eksempel fra uvitenhet til forståelse, eller fra å kaste bort tiden til å gjøre nyttig arbeid, eller fra å elske seg selv til å elske andre og gjøre godt for andre. Det å omvende seg er å vende seg vekk fra ondt og til å gjøre Guds vilje.

Det trengs en frelser

Menneskets hjerte kjenner trang etter en frelser. En som kan redde vedkommende fra den iboende synden. Denne overgivelsen til Gud, eller som vi tidligere har skrevet, omvendelsen, blir en trosgjerning. Tro på at Gud vil frigjøre en fra syndens makt slik at man kan leve et liv her på jorda som er velbehagelig for Gud. Den som har hengitt seg slik har blitt en kristen.

En kristen er frelst fra noe – fra noe ondt til noe godt. Dette skjer ikke på et øyeblikk. En kristen kan få syndenes tilgivelse på et øyeblikk, men det er kun begynnelsen på et konstant etterfølgende frelsesarbeid. Etter omvendelsen blir den kristne frelst litt etter litt fra mer og mer av den synden som henger så fast ved ham. Han vokser og tiltar derfor stadig i frelsen.

Jesus Kristus, Guds sønn, levde et liv her på jorda som var velbehagelig for Gud. Det var slik at han, i Guds kraft, overvant all synd vi mennesker kjenner til. Slik ble han vår redningsmann. Nå kan vi også, slik som han, leve et liv i seier over synd. Han har gitt oss Den Hellige Ånds kraft som veileder og styrker oss til å seire over det som vi fortsatt er bundet av, selv om vi allerede er kristne og har omvendt oss.

Kristen kontra det å være religiøs

Ordet «kristen» betyr «lik Kristus», eller «å være lik Kristus». Det er derfor noe helt annet enn å være religiøs. Å være religiøs er det samme som å være interessert i religion eller ha religiøse vaner. Det er mange forskjellige religioner og typer religiøsitet, selv blant de som leser Bibelen. Det å være kristen, derimot, betyr å følge i Jesu fotspor og bli slik han var her på jorden. Hovedvekten ligger her på å gjøre, og ikke å være en hykler.

Jesus sa: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.» Her ser vi at vi ikke kommer inn i himmelens rike kun fordi Jesus Kristus, den rettferdige, døde for oss. Troen på ham må resultere i at vi gjør rettferdighet i våre personlige liv. Matt. 7, 21; 2. Tim. 2, 19 og 22.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.