Hvem vil stride?

Vil du stride for Kristus? Vil du gå imot all ondskap? Denne sangen styrker deg i kamp!

Vil du kjempe for Kristus? Vil du gå imot all ondskap? Denne sangen styrker deg i kamp! Den synges her på engelsk av Chris van Rietschoten, Stephanie Osman, Robert Balazs og Rebecca Balazs.

Who will battle to lay hold of
Life and glory from above?
Who will fight and give their life, so
They obtain God's glorious love?
Come along! Come along!
Break all bonds, yes, break each one!Who will strive without concession
For a heart and mind that's pure?
Who will make the bold confession,
"From now on I will, for sure!"?
If you dare, if you dare,
Then full war you must declare!

Will you stand against all evil?
Then be bold, have faith in Him!
Do not let yourself be fearful
When you see what dwells within.
Give your all! Do not stall!
Then by faith you'll conquer all.

Who will persevere in battle—
Never, never to give up?
Who to death will be found faithful,
Never thinking, "That's enough!"?
This is war, so make sure
That you faithfully endure.

Who are those who love Christ Jesus
More than all this world imparts?
It is only those who're willing
To believe with all their hearts
That they will, that they can
Overcome just like God's Lamb!

Ways of the Lord #344
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.orgHvem vil stride for å vinne
evig liv og herlighet?
Hvem vil kjempe og gi livet
for å få Guds kjærlighet?
O, da kom! O, da kom!
Riv deg løs fra alle bånd!Hvem vil kjempe for å være
ren i hjerte og i sinn?
Hvem har mot til å bekjenne:
«Jeg fra nå av dette vil.»
Om du tør, om du tør,
o, da kjemp som aldri før.

Vil du gå imot all ondskap?
Vær frimodig, du som tror!
Du må ikke la deg skremme
når du ser hva i deg bor.
Men gå på, ja du må!
Og da skal du seier få.

Hvem vil holde ut i kampen,
aldri, aldri her gi opp,
være tro, ja inntil døden,
aldri tenke det er nok?
Om du vil, da se til
du er tro i alle ting.

Hvem er de som elsker Jesus
over alle ting på jord?
Å, det er nok bare disse
som av hele hjertet tror
at de kan, at de skal
seire slik som det Guds lam.

Herrens Veier #344
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.