Hvilken verdi har et menneske?

Hvilken verdi har et menneske?

Våkn opp for alvor og bli din høye stand bevisst!

3 min. ·

Menneskene er som gress og deres herlighet som blomst på gress. Og allikevel er menneskene så verdifulle at Gud skal sette dem over sine henders gjerninger. De er så verdifulle at englene er utsendt til tjeneste for deres skyld, som skal arve salighet.

Engler tar Gud seg ikke av. Han har ingen frelsesplaner med dem. Da de syndet, tenkte han ikke på hvordan han skulle få frelst dem. Han bare styrtet dem ned i avgrunnen og overga dem til mørkets huler i varetekt til dom. 2. Peter 2,4

Gud sendte sin enbårne Sønn til frelse

Ikke så med menneskene. Dem gir han ikke opp. Han vil ingen synders død, men han har en frelsesplan med dem. De er så verdifulle, at han sendte sin egen, enbårne Sønn inn i menneskeslekten. Jesus fikk som barna del i blod og kjød, og han ble funnet som et menneske i sin ferd. (Hebreerne 2,14 og Filipperne 2,8.)

Jesus innvidde oss en ny og levende vei inn i helligdommen, og han er vår forløper. Han lærte lydighet av det han led. Han er troens begynner og fullender, og han er vår frelses høvding. Han helliggjør, og vi helliggjøres. Vi er alle av én, og han skammer seg ikke ved å kalle oss brødre. Så verdifulle er vi når Jesus får hånd om oss, at det blir en ære for ham å møte opp for sin far omgitt av oss som brødre, Hebreerne 2, 10-12.

Mennesket var altfor verdifullt til å bli gjort slik med når det syndet, som han gjorde med englene. Nei, kom døden ved et menneske, så hadde han frelsesplan ferdig med det samme. Han lot sin Sønn fødes inn i slekten, så han ble Menneskesønn, og ble den annen Adam. Den første Adam gikk ulydighetsveien til død for hele menneskeslekten. Men den annen Adam gikk lydighetsveien til liv for menneskeslekten. Så er og de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. 1. Korinter 15,20-21. Han er den førstefødte av de døde. Åpenbaring 1,5. Nå står det fritt for oss hvem vi vil følge.

Kalt til å bli likedannet med Kristus

Vi er så verdifulle, at selv om vi er aldri så dypt falne i synd, så kan frelsen i Kristus gjøre oss til konger og prester med ham. Ja, de hellige skal dømme verden og til og med englene. 1. Korinter 6,2-3.9-11.

Når frelsen i Kristus er så stor, og Gud har slike planer med oss, hvor lavt og dårlig er det ikke da for oss å være treller under våre lyster, og lide av bekymring for jordiske forkrenkelige ting? Hvor lavt er det ikke da å gå der fornærmet og motløs og ond og å leve i utukt og urettferdighet?

Vi er kalt til å bli likedannet med Kristus, for at han skal være den førstefødte blant mange brødre. Han har talt alle våre hodehår, og vi vet at alle ting tjener oss til det gode. Hvor lavt er det ikke da å gå og knurre og være misfornøyd og klage? Romerne 8,28-29.

Derfor, våkn opp for alvor og bli din høye stand bevisst!

Tilpasset fra artikkelen «Hva er et menneske?», først publisert i menighetsbladet «Skjulte Skatter», juli 1957
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.