Hvis vi er frelst av tro, hva er da troen?

Hvis vi er frelst av tro, hva er da troen?

Det er nesten umulig å beskrive troens betydning i et nøtteskall, men noen ting er grunnleggende for å forstå konseptet.

6 min. ·

Hva er tro? Det kan virke som et ladet spørsmål siden troen ikke er noe synlig eller håndgripelig, og faktisk kan bety ulike ting for ulike mennesker! Vi kan spørre mer spesifikt, hva betyr troen for en kristen? Det er nesten umulig å beskrive troens betydning i et nøtteskall, men noen ting er grunnleggende for å forstå konseptet.

Tro er et valg

Først og fremst forkynner den kristne tro en uforbeholden tro på Bibelen, Guds Ord til menneskeheten – sant, prøvd og uten forandring. Tro er også full og uforbeholden tillit til Gud, til hans kjærlighet til meg, og til hans makt til å hjelpe meg uansett hva jeg møter på livets vei. «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.» Hebreerne 11,6.

Tro er et valg. Jeg trenger tro for å bli kristen. Jeg velger å tro på Jesus Kristus, at han døde for mine synder, og at ved å tro på ham, vil mine synder bli tilgitt. Løftet er klart. «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16. Det er tro på en Person som frelser en troende sjel, ikke tro på en bestemt filosofi eller en kodeks med regler.

Enhver kristen vil være enig i at frelse er en gave, ikke noe vi oppnår ved vår egen innsats. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.» Efeserne 2,8-9. Å anerkjenne min synd og omvende meg fra den er det første og avgjørende trinnet. Men jeg kan fortsatt ikke frelse meg selv! «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6,23. For å motta denne gaven, må jeg tro på og personlig ta imot Guds gave til meg i sin Sønn. Å få sine synder tilgitt er en fantastisk begynnelse, og gir stor glede til alle som i sannhet tror på Jesus. Det er ikke småtteri å få syndens byrde og skyld fjernet fra samvittigheten min!

Hva skjer da?

Jeg er altså frelst av nåde ved en troshandling. Jeg velger å tro. Hva så? Trenger jeg fortsatt tro? Ja! Hvis jeg vil leve et liv som gleder Frelseren jeg tror på. Selv om syndens skyld er borte, vil den iboende synden i min natur fortsatt være årsaken til mange fristelser. Det neste verset i Efeserne 2 forteller oss hva Guds tanker er for oss etter vår første frelsesopplevelse. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10. Gud har altså noe langt større og enda mer fantastisk i tankene for oss etter at vi har trodd på ham til tilgivelse.

Det er også skrevet i Romerne 5,10: «For ble vi forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt.» Jesu liv var et liv i handling. «Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.» Hebreerne 5,8. For å bli frelst ved hans liv trenger jeg en tro som fører meg til handling. Paulus kaller det troens lydighet. (Romerne 1,5)

Jesus er vår store forløper, og troens opphavsmann og fullender. (Hebreerne 12,2) Alle troens helter i den gamle pakt handlet på grunn av deres tro. De gjorde noe. Hver eneste av dem trodde – og handlet! Ved tro bygget Noa en ark, ved tro var Abraham lydig, og så videre. (Hebreerne 11)

Gå til handling!

Johannes skriver ganske enkelt: «I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» Johannes 1,4. Det er dette lyset av Jesu liv som jeg må vandre i – gå til handling! Hvis jeg virkelig vil adlyde Guds gode livslover som finnes i hans ord så må jeg snart til kamp, ​​en kamp mot synden som lyset avslører. Dette er troens gode strid!

For å vinne dette slaget må jeg tro på en kraft utenfor meg selv, på Den Hellige Ånds kraft, på Jesus som har lovet at han kan fullkomment frelse meg. (Hebreerne 7,25) Denne pågående frelse er et trosarbeid. Det har ingenting å gjøre med mine følelser, som kan gå opp og ned som en jojo. Men når jeg tror på Gud, og bestemmer i mitt hjerte at jeg skal adlyde, selv mot mine følelser eller min menneskelige forståelse, så går Gud også til handling! Han sender nåde og hjelp i rett tid, og all ære for frelsen som oppnås tilhører ham!

Tro åpner døren til et seirende liv! Ved tro kan vi virkelig seire lik han har seiret! «Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn?» 1. Johannes 5,5. Jeg tror på hans makt til å frelse. Jeg tror at når jeg tar opp korset mitt og fornekter meg selv som Jesus gjorde, eller som skriften også sier det, når jeg er «korsfestet med Kristus», så seirer jeg over synden og selvlivet. «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

Tro er en verdifull besittelse! Som vi sa til å begynne med, er den ikke synlig eller håndgripelig. Men Jesus sa til den tvilende Tomas: «Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Johannes 20,29. Peter skriver også om denne velsignelsen. «Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.» 1. Peter 1,8-9. Resultatet av en levende tro er både synlig og håndgripelig! Disiplene så det og berørte det i Jesus, og vårt kall som kristne er å komme til dette samme lykkelige og herlige livet – ved tro!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.