Hvor viktig er det å be?

Hvor viktig er det å be?

Bønnens vei er livets vei.

3 min. ·

Det er helt avgjørende å be. Vil vi gjøre fremgang på livets vei, må vi også forstå hvorfor vi skal be uten opphold, som Paulus formaner i 1 Tessaloniker 5,17.

Bønnens vei er livets vei; for «hver den som ber, han får». Lukas 11,5-13 og Lukas 18,1-8. Den som ber om evig liv, han får evig liv. Ber han om mer liv, så får han mer liv; og ber han om å bli bevart på livets vei, så blir han bevart der. Den som ber om kraft til å leve bedre, til å gjøre fremgang på veien, han får det. Ber vi om seier over alt det som hindrer oss, over alt det som utslukker og hemmer Gudslivet i oss, så får vi det. «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.» Jakob 4,2. «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Johannes 16,24.

Vil du ha liv og atter liv, … vil du stadig videre frem, … da be og be igjen, be uten opphold!

Vil du ha liv og atter liv, mer og mer, stadig fremgang, mer og mer renselse og lutring, likedannelse med Kristi bilde – vil du stadig videre frem, skritt for skritt, da be og be igjen, be uten opphold! (1. Tessaloniker 5,17; Efeserne 6,18; Kolosserne 4,2-3)

Hengi seg i bønn

Bønnens vei er i sannhet livets vei. La oss hengi oss i bønn! Jesus ba mye, selv om han var Guds enbårne Sønn fra evighet av. Ja, han ba under tårer og med sterkt skrik og nødrop. Hebreerne 5,7. «Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der.» Markus 1,35.

Bønn gjør underverker – med svært vidtrekkende følger! Kun den som har forsøkt det, han vet det.

Vi trenger nok ikke mindre å søke øde steder, eller hvor det kan passe best – for riktig å rope ut, fra et brennende hjerte og med oppløftede hender (som Skriften ofte viser at de brukte i gamle dager)! Det gjør underverker – med svært vidtrekkende følger! Kun den som har forsøkt det, han vet det.

Å ha brennende bønnemøter daglig, det er som å ha avvekslende regn og solskinn over sine planter. (Apostlenes gjerninger 2,42.46; Apostlenes gjerninger 3,1; Jodas 20-21)

Bønn alene i lønnkammeret, og bønnemøter sammen med brennende sjeler, det er begge deler førsteklasses saker. Da blir det i sannhet noe av det! Men tørr form og skikk, er sikkert verre enn ingenting.

Artikkelen er hentet fra et kapittel i heftet «Guds veier til himmelen», utstedt av Skjulte Skatters Forlag i 1935. Den opprinnelige tittelen var «Bønnens vei».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.