Er du lett sårbar?

Er du lett sårbar?

Hva er reaksjonen din når du konfronteres med en «falsk tunge»?

I Salomos Ordspråk 15, 4 kan vi lese om tungens virkninger: «En sindig tunge er et livets tre, men en falsk tunge sårer hjertet.»

Mange har vel lagt merke til at en falsk tunge kan såre hjertet, og er enig i at dette er sørgelig. Men en helt annen sak er, at man er så lett sårbar. Når en blir konfrontert med en falsk tunge, hvorfor la seg såre? Hvorfor går man og plages av det i lang tid?

Dette er absolutt ikke nødvendig. Vi kan komme til en indre kraft og styrke ved Den Hellige Ånd, og ved nåden i Kristus Jesus seirer vi over all ondskap. Tenk å bli styrket i sitt indre menneske, slik at en kan seire i alt i det daglige liv, selv om man møter mennesker uten seier, med falske tunger eller urene kar. Vi skal ikke smittes av slike, men tvert imot skal de kjenne at det gode overvin­ner det onde.

Da blir vår tunge som et livets tre; troens ord kommer fram og blir til frelse og velsignelse. Tenk å få del i seier, som Kristus tilbyr og som er mulig for oss, slik at det blir noe helt nytt i våre liv. I stedet for at vi såres av det onde, blir vi styrket i vårt indre, til å seire og vi kommer til et helt nytt liv – Kristi liv.

Ja, takk og lov for en slik styrke, en slik Guds kraft!

Artikkelen ble først publisert med tittelen «Lett sårbar?» i bladet «Skjulte Skatter» i oktober 2013.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.