Hvordan en hevn mot synden kan gjøre deg til seierherre

Hvordan en hevn mot synden kan gjøre deg til seierherre

Hvordan kan du få hevn over djevelen og knuse ham under dine føtter hver gang han prøver seg.

7 min. ·

Har du en synd som har plaget deg i flere måneder, kanskje til og med i flere år? Er du lei av å være en slave av dine lyster, selv om du vet at det er galt? Du trenger en hevn – et rent, dypttrengende hat mot synden i livet ditt!

«Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» 1. Peter 5,8.

Vi vet at kristendommen er krig. Vi vet at fiendens eneste mål er å drepe, stjele og ødelegge. Og han har øvd på det i tusenvis av år. Alle vi kristne har lidd tap på en eller annen måte på grunn av djevelen.

Mange av oss har tapt tid i våre liv som vi aldri får tilbake, tid som vi har brukt på å være en slave under synden, med å følge lyster og begjær som Satan frister oss med. Noen av oss har mistet venner og familie på grunn av djevelens innflytelse, når våre nære og kjære velger å snu Gud ryggen for å leve etter sin egen vilje og sine egne lyster. Satan tar og tar og tar så mye han kan. Han er en bedrager som vil vende hele verden bort fra Gud. Men det er fullt mulig å stoppe ham i hans spor og jage ham på flukt i motsatt retning.

Snu kampen

Kampen kan snu i det øyeblikket du forstår sannheten som er i Guds ord.

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Efeserne 6,13.

«Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.» 2. Korinter 2,14.

En kristen er en Guds soldat med alle himmelens krefter bak seg for å knuse og erobre fienden inntil han er bare støv under våre føtter. En kristen kan ruste seg til kamp ved å lese i Bibelen sin og be til Gud med frykt og beven, og dermed få våpnene han trenger for å snu kampen mot Satan slik at det er Satan som lider nederlag.

Hvis djevelen har fått deg til å lide tap og nederlag, så ta opp Bibelen og rust deg til krig. Forplikt deg til å adlyde Gud, uansett hva. Bestem deg for at du vil gjøre alt for å stå, og så stå. Det er ikke Guds hensikt at vi skal slite med nederlag, som slaver under våre egne synder. Men vi kan føre en krig mot djevelen, som er en krig vi vinner, en krig for full frihet fra all bevisst synd!

«La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. … For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Romerne 6,12,14.

Ha en hevn mot synden

Nå er det tid for Guds krigere til å ta hevn mot synden. Tenk på alt som Satan har tatt fra deg, alt det han har ødelagt. Er ikke det nok? Har det ikke vært lenge nok? Har du ikke brukt nok av ditt tidligere liv på å gjøre hedningenes vilje? (1. Peter 4,3) Har du ikke betalt nok på grunn av synd?

«For hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet.» Jesaja 63,4. La denne samme hevnens dag som var i Jesu hjerte komme inn i ditt hjerte. La denne samme vredens ånd mot djevelen som brente i Jesus hele sitt liv også brenne i deg! Ikke mer synd! Det er ikke engang et alternativ!

Velg i stedet å fornekte dine syndige lyster og begjær og si «nei» til dem! Hver eneste gang! Lov deg selv at du skal få Satan til å lide nederlag hver eneste dag fra nå av! Nok er nok. Han kan ha vunnet en rekke seire før, men nå har han en fiende i deg. Snu smerte og sinne og tristhet over alt det han har stjålet fra deg til besluttsomhet, tro og iver mot Satan.

Når du fyller deg selv med denne rettferdige harme og gudfryktig iver, med brennende ønske om å la Satan betale for det han har ødelagt, så vil livet ditt virkelig treffe et vendepunkt. Deretter kan du virkelig slå tilbake.

Gå til motangrep

«For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger.» 2. Korinter 10,4.

Som mennesker er vi svært svake. Satan er et mektig vesen, en fallen engel som hadde krefter langt utenfor hva vi kan fatte. Men det er altfor lett å glemme at vi også har tilgang til kraft. Satan er kanskje sterk, og lystene og fristelsene som plager oss kan virke uoverkommelige, men Gud har skapt hele universet og alt som er i det. Han har makt til å gjøre alt som han vil. Og det han vil er å hjelpe oss å overvinne djevelen.

Så gå til motangrep mot Satan. Få ham til å betale for all den smerte og lidelse han har tilført denne verden. Du kan gjøre det ved å kjempe mot synden i ditt eget liv. Begynn å utrydde alle onde tanker og lyster som reiser seg i deg, og si «nei» til dem slik at de ikke vokser. (Kolosserne 3,5)

Fyll deg med Guds ord. Tilbring tid på å lese i Bibelen. Tenk på de andre. Be for de andre. Be for deg selv. Bli en bønnens kriger; kjemp for dine brødre og søstre med sterke skrik og tårer, for at Satan ikke skal få herredømme over dem.

Vær et lys i mørke. Snakk om Guds ord. Lev et liv i seier over dine egne syndige tilbøyeligheter, slik at overalt hvor du går så fordriver du skyggene av Satans fordervelse og sprer evangeliets lys og håp! Vær en som hindrer og avslører alle Satans planer og onde hensikter. Satan har bare makt så lenge som folk gir etter for hans arbeid.

Det er mange måter å være en Kristi kriger på. Men det hele faller tilbake på det samme. Vær lydig mot Gud. Han er generalen i himlenes hær, som inkluderer deg, en ydmyk menig. Uten ham hadde vi ikke hatt en sjanse mot Satan. Men når vi følger hans ordre, uansett hva det måtte være, er det djevelen som ikke har en sjans.

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 

Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse.» Efeserne 6,10-18.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.