Hvordan er du annerledes i dag enn i fjor?

Hvordan er du annerledes i dag enn i fjor?

Liker du det du ser? Eller føler du at det trenges forbedring?

5 min. ·

Tenk ett år tilbake. Hvordan var du da? Sammenlign det med i dag. Har du mer tålmodighet og godhet? Er du mer gavmild? Har du blitt flinkere til å vise ekte omsorg for andre?

Hvis ikke, hvorfor ikke?

Tenk på dette: Hva betyr det å være en aktiv kristen? Betyr det bare at jeg leser i Bibelen min, ber hver dag og går i kirken på søndager? Jeg kan nok inkludere disse tingene i min daglige rutine, men følger jeg bare mønstre og gjør hva en kristen bør gjøre, eller er jeg i en utvikling?

Få del i guddommelig natur

Vi kan lese om vårt mål som kristne i 2. Peter 1,3-4: «Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.» For en utrolig erklæring! Peter sier faktisk at dette er vårt mål: å komme til guddommelig natur gjennom våre situasjoner her på jorden! Dette betyr at det må skje en enorm forandring i meg.

Så hva gjør jeg da, hvis jeg i dag ikke kjenner noen forskjell fra hvordan jeg var i fjor?

Her er det store spørsmålet: Kjenner jeg en nød? Er jeg helt og fullstendig avhengig av hjelpen som Gud gir meg til å veilede meg gjennom dagen? Anerkjenner jeg at Guds vei er fullkommen, og jeg er et ufullkomment menneske, full av tilbøyeligheten til å synde? For hvis jeg ikke kjenner denne nøden, hva gjør jeg da for å komme nærmere guddommelig natur mens jeg er her på jorden? Er jeg selvtilfreds med tilstanden min?

«Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» Åpenbaringen 3,17.

Daglig årvåkenhet

Å tillate selvtilfredshet i våre kristne liv er utrolig farlig. Jeg må aldri glemme at jeg i min naturlige tilstand er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken.

Så lenge jeg er ydmyk nok til å rope om hjelp, vil Den Hellige Ånd komme og veilede meg. Det verste jeg kan gjøre er å være fornøyd med meg selv – å tenke at det ikke er noe jeg må jobbe med i mitt liv. I slutten av Hebreerne 11,6 kan vi lese: «Han lønner dem som søker ham.» Å virkelig søke etter noe betyr å gjøre det utrettelig, uten opphør. Å søke aktivt etter det. Gud kan styre et fartøy som er i bevegelse, men ikke et som står stille.

Noen spør deg: Hva jobber du med akkurat nå for å bli en bedre kristen? Har du et svar? Hvis jeg ikke har det, vet jeg at jeg har tillatt andre prioriteringer i livet mitt. Andre ting som ligger foran et liv med Kristus. Jeg har blitt selvtilfreds med det jeg har og føler ingen behov for å komme videre. I Ordspråk 1,32 står det: «Dårenes trygghet [selvtilfredshet] ødelegger dem.»

Det kan skje at jeg har fått noe kunnskap og har hatt noen avgjørende øyeblikk med åndelig kamp i mitt liv. Er det nok? Er jeg ferdig? Nei! Jeg trenger å være i konstant utvikling hver eneste dag. Når jeg legger meg på slutten av dagen, kan jeg se tilbake og tenke over de valgene jeg har gjort, og sjekke om jeg har brukt mulighetene for utvikling. Er ikke dette mye bedre enn å være selvtilfreds? Er det ikke bedre enn å trekke på skuldrene og si, «Ja, ja» når jeg faller i mine syndige tilbøyeligheter?

Innse hvor stort kallet vårt er

Hvorfor er det så lett å bli fornøyd med meg selv? Det er fordi jeg ikke ser hvor viktig det er å bli forvandlet til guddommelig natur dag for dag mens jeg er her på jorden. Jeg søker ikke aktivt mulighetene og gjør ikke mest mulig ut av dem for å gjøre Guds vilje! Er det noen gang en situasjon hvor jeg kan si: «Det er sannsynligvis nok takknemlighet. Jeg trenger ikke å være mer takknemlig akkurat nå», eller «Jeg var snill i går så jeg trenger ikke å være snill igjen i dag»?

Hver dag er en gave jeg får så jeg kan komme nærmere guddommelig natur. Jeg bør være i den samme ånd som gir opp min egen vilje for å gjøre Guds vilje hver dag, hvert øyeblikk, hvert sekund! Da, og bare da vil jeg se en enorm endring i meg selv fra år til år! En forandring som gjør meg egnet for himmelen!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.