Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del I

Fra å jobbe på en kibbutz i Israel, til å smugle bibler bak «jernteppet», til å jobbe som studentpastor i England søkte Phil etter en dypere kristendom enn den han alltid hadde kjent.

Skrevet av Philip Derkatch
Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del I

Fra å jobbe på en kibbutz i Israel, til å smugle bibler bak «jernteppet», til å jobbe som studentpastor i England søkte Phil Derkatch etter noe som han ikke helt kunne sette fingeren på. Det var ikke før han hørte evangeliet om seier over synd og møtte mennesker med liv som talte overveldende om virkningen av lydighet mot dette evangeliet, at han endelig visste at han hadde funnet hjemmet til sin ånd, som han hadde lett etter alle disse årene.

«Jeg vokste opp i en god kristen familie. Jeg tilbrakte mine barndoms- og ungdomsår omgitt av svært omsorgsfulle, snille kristne mennesker. Jeg lærte om Jesus og syndenes forlatelse, og jeg fikk en personlig forbindelse med Gud. Det var en veldig sunn, trygg atmosfære.

«Da jeg var rundt 17 år gammel begynte jeg å ane at noe manglet. Jeg følte at jeg trengte mer enn det jeg hørte eller så rundt meg. Så som tenåring som sto overfor livets store valg, ropte jeg ut til Gud og ba ham å gjøre noe med livet mitt. Jeg visste ikke hva det skulle være, men jeg ville være et helt offer for Gud. Uvitende om hva det vill bety i praksis, gjorde jeg en fast beslutning om at jeg ville finne Guds vilje for mitt liv.»

Reisen begynner

«Jeg fikk det på hjerte å reise til Israel en stund, og forhåpentligvis finne hva Gud hadde i vente for meg der. Men når min tid der var over, kjente jeg fortsatt ikke at jeg hadde funnet det jeg var ute etter, så jeg henvendte meg til en misjonssenter i Maidstone, i Kent i England. Min familie hadde oversatt og publisert bibler på russisk og ukrainsk i flere år, som de smuglet bak ‘jernteppet’. Jeg var veldig begeistret for dette arbeidet. Jeg hadde hørt historier om hva folk bak jernteppet led bare for å ha en bibel og ha Guds ord tilgjengelig. Disse historiene traff meg rett i hjertet, og med dette i bakhodet kontaktet jeg misjonen som var aktive i å distribuere disse bibler. Jeg fikk lov til å komme og arbeide med dem, men de anbefalte meg å gå på en misjonærskole mens jeg ikke var ute på reise. Jeg var ikke interessert i å forkynne eller samle inn penger, men de oppfordret meg til å få en utdannelse. Jeg ble forsikret om at det ikke var en teologiskole, men en veldig praktisk rettet misjonærskole.

«Så jeg gikk med på å gå på denne skolen og begynne på misjonæropplæringen min. I en alder av 19 år begynte jeg å jobbe med en ung medisinstudent, og sammen reiste vi bak jernteppet i Øst-Europa i en minibuss. Vi smuglet noen av biblene som familien min hadde trykt på trykkeriet deres i Toronto! Flere ganger kjørte vi over grensene til disse sovjetiske land med bibler gjemt i minibussen. Det var et alvorlig ansvar som hadde lagt seg tungt på skuldrene mine. Hvis vi ble tatt ville det bli alvorlige konsekvenser. Men mer enn det, hvis mottakerne ble tatt ville de ha fått straffarbeid og fengsel, og i verste fall ville de ha mistet livet.

«Gjennom dette arbeidet møtte jeg mange fantastiske, selvoppofrende mennesker. Men ingen av dem hadde noe som gikk lenger enn det, og jeg følte sterkt at et sant kristenliv gikk dypere enn gode gjerninger og oppofrelse. Selv om det var et enormt godt og nødvendig arbeid, følte jeg at jeg ikke kom noe dypere enn et overflateliv.»

Et helt annerledes evangelium

«Men gjennom en ung mann som jeg hadde møtt i Israel kom jeg i kontakt med en hel gruppe mennesker fra BCC som trodde på, forkynte og levde et evangelium som var helt annerledes enn noe annet jeg hadde hørt før. Viktigst av alt møtte jeg en mann som het Sigurd Bratlie. Denne mannen hjalp meg med å forstå dette nye og fremmede evangeliet. Det var fra han jeg hørte om seier over synd for første gang, og at jeg skulle tro på Guds ord nøyaktig slik det sto skrevet. Her begynte jeg for første gang å føle at jeg hørte noe som begynte å fylle behovet og lengselen etter noe mer som jeg alltid hadde kjent. Det var et evangelium som var så i strid med alt  jeg hadde hørt og lært hele mitt kristne liv, at det var vanskelig for meg å fatte det. Men livet til de menneskene jeg møtte som trodde på dette evangeliet talte sterkt om budskapets sannhet. Uten å forstå selve budskapet så jeg frukten av dette livet i disse menneskene. Jeg så et dypere liv som produserte Kristi dyder hos dem som levde det. Det var dette som tiltrakk meg så sterkt, selv før jeg kom til tro og forståelse for mitt eget liv.

«Nå hørte jeg at Jesus var kommet i kjød og blod som barn, med synden i kjødet (Hebreerne 2:14), og at det var mulig å gå i Jesu fotspor. Det var et veldig vanskelig begrep å få tak i for en ung mann som alltid hadde blitt fortalt at Jesus ikke hadde synd, og at han var spesiell og unik og helt atskilt fra oss. Men nå kunne jeg høre at det var mulig å bli som ham! Det faktum at disse menneskene som forkynte dette ukjente evangeliet selv utstrålte Kristi dyder overbeviste meg om at jeg endelig hadde fått høre sannheten; endelig hadde jeg funnet Guds vilje for mitt liv. Da jeg reiste til Norge for å delta på en konferanse på BCCs konferansesenter, gikk jeg inn og kjente umiddelbart at min ånd hadde funnet det jeg hadde lett etter hele mitt liv. Jeg visste at jeg hadde kommet hjem.»

Les del 2 av Phils reise til sannheten her i morgen.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Bruden og skjøgen og de siste tider

Skrevet av Sigurd Bratlie

En veldig klar tolkning av profetiene bevitnet av Johannes i Åpenbaringen. Denne boken ble skrevet like etter slutten av andre verdenskrig, og er enda mer relevant i den verden vi lever i. Den fokuserer på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst.