Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del II

Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del II

En personlig avgjørelse om å tro på evangeliet om seier over synd gjør livet spennende. Hver eneste dag har en effekt. Hver eneste dag bringer fremgang.

6 min. ·

Samtidig som Phil fikk personlige åpenbaringer om dette nye evangeliet, fortsatte han sin utdannelse og var på denne tiden en studentpastor. Han prøvde å dele det han lærte med andre der, men det ble ikke godt mottatt. Han oppdaget at de fleste var komfortable og sikre i sitt evangelium om at «Jesus gjorde det for oss», og var ikke ute etter noe utover syndenes forlatelse og gode gjerninger. Men det var ikke godt nok for Phil.

«Ideen om at ‘vi er alle syndere; det er ikke mye vi kan gjøre med det, men Gud er tilgivende og han ser oss gjennom Jesus som om vi ikke hadde syndet’ slo aldri an hos meg. Som barn forsto jeg at måten å beholde en forbindelse med Jesus på var gjennom en god samvittighet, og da jeg syndet, følte jeg fordømmelse. Jeg fant aldri fred og glede og en god samvittighet i bare syndenes forlatelse.»

Lære å være en sann disippel

«For eksempel hørte jeg nå for første gang vers som disse bli lest opp fra talerstolen: ‘En pakt hadde jeg gjort med mine øyne, at jeg ikke skulle se på en jomfru.’ Job 31,1. Og: ‘Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.’ Matteus 5,28-12. Dette er Jesu egne ord, og deres nidkjærhet er langt fra å avfinne seg med ikke å kunne gjøre noe med det, og hvile i latskap med tro på tilgivelse uten engang å prøve ikke å gi etter for synd, fordi det ikke var mulig. Likevel var dette alt jeg hadde lært inntil da.

«Men nå jeg lærte jeg at det var mulig å ta begjæret, og ved Guds kraft, kjempe mot det og aldri gi seg før seieren var vunnet. Akkurat som Jesus gjorde da han var ungdom, og dermed følge i hans fotspor og bli en ekte Jesu disippel. (Matteus 16,24). Ikke bare en såkalt troende og tilhenger, men en disippel, som betyr en som vil bli som ham. Jeg lærte at hvis jeg ville ha det slik, så måtte jeg ta mitt kors opp og lide daglig, slik at synden ikke fikk lov til å leve. (Lukas 9,23-24) Men denne lidelsen fører til liv og til glede, og denne læren gikk rett inn i mitt hjerte. Det var helt avgjørende for meg. At jeg kunne tro på Bibelen, Guds ord, akkurat som det er skrevet, og at jeg kunne gjøre Guds ord, og at jeg kunne bli som Guds ord. Dette var noe helt nytt! Dette var den store hemmeligheten om Kristus åpenbart i kjød.»

Phils vitnesbyrd

«Det har gått mange år siden jeg først hørte dette revolusjonerende evangeliet, om at seier over synd ikke bare er sant, men at det er mulig, og det forandrer livene til de som velger å tro på det og gir opp alt for å bli en ekte Jesu disippel. Det har hatt en enorm innvirkning på livet mitt.

«Jeg er lykkelig for at jeg kan si at jeg tok beslutningen om å tro på evangeliet om seier over synd i min ungdom, og når jeg ser tilbake nå er jeg bare enormt takknemlig for at jeg tok det valget. Jeg kan se mange år tilbake, og se at livet mitt har blitt forvandlet. Når jeg ser tilbake er det spennende, fordi jeg kan se at det har vært en utvikling! Dette er et liv som forandrer en daglig. Hver eneste dag har en virkning, fordi hver dag dør synden – kjødets lyster; det dødes på korset. Og det er ikke slutten på historien; det er bare begynnelsen!

«Det beste er at nå det er plass for Kristi dyder i dette karet som vi har, vårt kjøtt og blod! Vi får mer og mer del i dem, dag for dag, og slik vokser det i oss. Bibelen taler om høyde og bredde og dybde og kunnskap om Kristus, og i stedet for å være en teori og noe å diskutere, kan jeg si at jeg har opplevd det. Det er hvile og fred i livet mitt som ikke var der før.

«Selv når situasjonen i seg selv ikke er hvilefull og ikke fredelig, kan jeg, ved Guds nåde og bruk av evangeliet, forbli i hvile og fred! Jeg kan føle det håndfast i mange områder i livet mitt. Hvile fra for eksempel å ta ære fra mennesker, pengekjærlighet, øynenes lyst. Jeg kan se en enorm forskjell selv fra ti år siden. Og hver dag øker hvilen.

«Ett sted jeg virkelig har lagt merke til en endring er at empatien og kjærligheten som jeg har for menneskeheten generelt har vokst dramatisk. Jeg ser hvor trist det er når folk har alt de trenger materielt, men ikke har glede og fred på innsiden. En ånd av frykt og angst synes å ha grepet denne generasjonen; de er redde og engstelige for alt! Jeg må si at fordi jeg har praktisert Guds ord og trodd på dette evangeliet, har frykt og angst ingen makt over meg.

«Jeg takker og priser Gud for at dette evangeliet er virkelig. Det har blitt prøvd, og jeg kan si at det fungerer. Det er verdt det å gi opp alt for dette kallet. Men det fungerer ikke hvis man ikke gir opp alt, hvis man bare går i kirken og gjør gode gjerninger, men ikke noe mer. Det er når man gir sitt eget liv til Gud som et heloffer og er villig til å døde sin egen vilje, sitt eget ego og sine egne lyster, og la Gud gjøre et nytt verk i en, at man får oppleve en enorm avkastning. Så får man del i en enorm velsignelse. Bruk Kristi død for å døde alle dine lyster, tro på evangeliet, og følg i hans fotspor. Din lengsel etter å ha mer tålmodighet, mer godhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer langmodighet, vil bli oppfylt. Du får kjenne at disse dydene blir en naturlig del av deg. Du får del i guddommelig natur, slik at den også blir din natur.

«Min bønn er at dette vokser dag for dag, helt til den siste dagen, når vi blir lik vår sjels Frelser. Det er det vi vil. De av oss som har denne lengselen, vi vil bli som Jesus. Vi vil ikke bare være gode mennesker, bare kirkegjengere. Vi ønsker å være som Jesus. Og vi har funnet veien til liv og lykke.»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.