Hvordan kan du bli en ekstremt effektiv misjonær?

Hvordan kan du bli en ekstremt effektiv misjonær?

Nøkkelen til å bli den beste misjonæren du kan være.

5 min. ·

Nøkkelen til å bli den beste misjonæren du kan være.

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Matteus 28,19.

Dette er misjonsbefalingen; hovedformålet og målet Jesus hadde for disiplene. I sin uendelige kjærlighet og visdom vil han at så mange som mulig kommer til et liv i fred og harmoni med Gud. (2. Peter 3,9)

Dessverre er djevelen ganske oppsatt på å få folk til å gå den andre veien. Og noen ganger, til tross for din iherdige innsats, ender du bare opp med å drive folk lenger unna når du prøver å omvende dem til Kristus.

Arbeid på din frelse

Paulus skriver tydelig at måten å frelse andre mennesker på er å se til seg selv. «Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» 1. Timoteus 4,16.

Dette kan virke bakvendt, men det er faktisk visdom. Paulus visste at ingen ville bli lurt av en såkalt «kristen» som prøvde å selge et liv som de selv ikke levde. Så måten å fremme kristendommen på er å leve det selv.

Hele misjonsbefalingen kan utføres ved å følge Paulus sin enkle formaning. Han skriver ikke at du skal gi akt på deg selv og læren og så etter en stund kan du gå og frelse dem som hører deg. Tvert imot, det er nettopp ved å gi akt på deg selv at du kan føre andre til Kristus.

Med andre ord sier Paulus at hvis du vil hjelpe folk til å bli frelst, så må du ta hensyn til det Gud sier at du skal gjøre i ditt eget liv. Da tar han seg av resten. Han veileder deg slik at du vet når du skal snakke, hva du skal si, og hvordan du skal si det.

Et attraktivt liv

Hvis du leser tidligere i 1. Timoteus 4 kan du se noe av det som Paulus mener når han skriver om å gi akt på seg selv og læren.

«La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer. Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle!» 1. Timoteus 4,12-15.

Vær et eksempel i kjærlighet. I renhet. I tro. I ferd, eller oppførsel. Les læren. Vær oppmerksom på de formaninger du får. Kort sagt, gjør Guds vilje i ditt liv. Og Guds vilje er at du skal bli fri fra synden og leve et liv som er hellig, ren og uten lyte.

Og da vil du være som Paulus som skriver: «Min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis.» 1. Korinter 2,4. Når du går frem på denne måten så vil Gud gi deg kraft når du taler. Da er din tale ikke bare overbevisende ord. Dine ord vil ha innhold, kraft og visdom fra et trofast liv. «La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Kolosserne 4,6.

Kanskje er du den eneste bibelen som folk rundt deg leser. Hvis de ikke kan se at du blir fri fra synd, og at du blir full av glede, fred, ydmykhet, vennlighet, tålmodighet og velsignelser, hvorfor skulle de da ønske å være en kristen?

Gud virker i oss

Det står skrevet at «Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» Filipperne 2,13. Og siden vi vet at Guds gode vilje er at så mange som mulig skal bli frelst, da vi vet at Gud skal virke i oss for å oppnå dette målet.

Når du er ett hundre prosent lydig mot alt som Gud legger deg på hjertet å gjøre, og du lever et liv som er rent, ulastelig, og hellig, så kan han også bruke deg til å frelse de rundt deg og bringe dem til Kristus.

Det står også at «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham.» Johannes 6,44. Ingen som noensinne har blitt omvendt til Kristus har blitt omvendt av en annen person. Det er Gud som drar dem til seg. Men du kan være en av Guds medarbeiderne og være et verktøy som han kan bruke for å dra mennesker til seg.

Gud vil at folk skal bli frelst. Og når du vil det som Gud vil da bruker han deg til å bidra til oppnåelsen av dette målet. Og selv om det kan virke bakvendt er måten å gjøre dette på å se på seg selv og spørre: «Gud, hva vil du jeg skal gjøre med livet mitt? Hvilken synd kan jeg rense ut i livet mitt? Hvilke nye dybder av stolthet og hykleri må jeg bli kvitt? Hvordan kan jeg vise Kristi liv i meg på en bedre måte?»

Og når det rene, hvite lyset stråler ut fra deg, når de tingene du sier og gjør reflekterer det som Kristus selv ville ha sagt og gjort, når det er en dyp fred og glede, og renhet stråler fra deg, så kan de andre ikke unngå å legge merke til det. Da vil Gud virkelig kunne bruke deg.
Da er du i stand til å føre mennesker til Kristus.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.