Om ossKontakt
Lader

Hvordan kan jeg bli frelst?

I Bibelen står det om frelse. Men hva er det? Hvordan kan jeg bli frelst?

3 min. ·

I Bibelen står det om frelse. Men hva er det? Hvordan kan jeg bli frelst?

«For når sorgen er slik Gud vil, fører den til omvendelse og frelse.» 2. Kor 7, 10.

Bli frelst ved omvendelse

Dette verset forteller tydelig hvordan vi kan bli frelst. Det er når jeg angrer og omvender meg at jeg ledes til frelse. Å omvende seg vil si å vende seg bort fra synden og lystene i denne verden, og vende seg til Gud. Det står også at når sorgen er etter Guds vilje, er det den som fører til omvendelsen. Videre i det samme verset skriver Paulus at sorgen i verden fører til død. Det er den sorgen som oppstår når man vil ha mer av hva denne verden kan tilby. Men sorgen etter Guds vilje er en sorg over min egen synd og over min egen mangel på det som hører Gud til: godhet, kjærlighet, barmhjertighet, tålmodighet osv.

De første fruktene av omvendelsen er å motta tilgivelse for synden. Når denne omvendelsen er født ut av sorgen, vil jeg ta en bevisst beslutning om å gjøre slutt på mine gamle syndige vaner og begynne å søke det som hører Gud til.

Bli frelst ved å overvinne synden

«Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd» 1. Peter 2, 1–2.

I mange tilfeller når mennesker «omvender» seg, blir det dessverre kun en forandring i det sosiale livet, når det skulle vært en forvandling i tankeliv og holdning. Det er en mangel på trangen etter Ordet, den rene melken, og mangel på vekst i gudsfrykt, fordi sorgen ikke er etter Guds vilje. Nøden og sorgen for disse menneskene handler mer om de jordiske forholdene og konsekvensene av deres synd. Det er en mangel på sann anerkjennelse av egen synd og lengsel etter å bli frelst fra den. Som et resultat av dette er de glade over å få høre om tilgivelse for synd, men de har ingen appetitt etter sannhetens ord som vil føre dem til et liv i seier over synden. Derfor fokuserer kristne forsamlinger mer på tilgivelse for synden, enn på å komme til et seirende liv.

Todelt frelse

Så vi ser at frelsen er todelt. Det er tilgivelse for synden, som jeg får i det øyeblikket jeg omvender meg, og det er veien til å bli fri fra synden, slik at jeg lever et seirende liv og vokser i Kristi dyder – Åndens frukter, som vi leser om i Gal. 5, 22-23. Men hvis jeg ikke har en lengsel eller interesse for det sistnevnte, da er det et spørsmål om jeg har fått del i tilgivelse, for har jeg da virkelig angret for mine synder og omvendt meg?

Kjære leser, hvis du merker at Guds Ånd arbeider i deg en domfellelse over synden (Joh. 16,8) må du ikke ta det overfladisk. La Ånden få dømme og skape en nød i deg over synden, og skape en sorg etter Guds vilje som fører til sann omvendelse. Da kan du bli frelst og motta glede og fred større enn du noen gang kan forestille deg.

Forfatter
Tom Harris
2

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Eksklusivt innhold
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.