Hvordan kan jeg drikke av frelsens kilder?

Hvordan kan jeg drikke av frelsens kilder?

Vår Gud er en Gud som frelser mennesker! Hvordan kan vi få del i denne frelsen?

5 min. ·

«Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder.» Jesaja 12,3.

Livet kan være som en lang reise gjennom et stort, ukjent land. Vi hadde aldri forsøkt å gjennomføre en slik reise uten vann å drikke. Reisen kunne føre til stor fare, nød og til og med ende med døden hvis det manglet vann. I sin kjærlighet og barmhjertighet, reiser Gud sammen med oss ​​for å hjelpe og frelse oss.

Frelsens Gud

I Salme 68,21 står det: «Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren Herren er det utganger fra døden.» Dette betyr at Gud er en Gud som frelser mennesker! Frelse betyr redning, utfrielse eller forløsning fra skade eller ødeleggelse, som kommer som følge av synd. Gud gir oss livets ord fylt av Ånd og kraft til å frelse oss fra synden og fra døden! Hvis vi er trofaste til å søke disse livets ord, minner han oss om dem i våre forhold, slik at de kan bli anledninger til å øse med glede av denne kilden og å bli frelst fra synden!

Jesus sier for eksempel: «Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.» Matteus 5,9.  Hvis vi velger å drikke fra dette vannet i en situasjon der vi fristes til å følge våre egne naturlige tilbøyeligheter – som er å ha sterke meninger, være kranglevoren, stolt og påståelig – da drikker vi frelsens kilder. Ved å følge Jesu ord blir vi Guds barn. For en glede å øse fra slikt vann!

I hver situasjon som vi møter gjennom dagen kan vi enten oppleve frelsens kilder eller ramle inn i en avgrunn av fordervelse eller ødeleggelse. Det vil si, vi kan enten velge å følge eksemplet som Jesus etterlot oss i Guds ord, eller vi kan følge våre egne menneskelige tilbøyeligheter. Det er så mye vi trenger å bli frelst fra; vi har mer enn nok muligheter til å øse av frelsens kilder!

Grønne enger og hvilens vann

Som mennesker har vi mange «tørre steder» som representeres av frykt, uro, lyster, begjær, havesyke, tillit til systemer som så lett smuldrer opp og raser sammen, bekymringer osv. Når vi drikker av kildene i Guds ord kan vi komme til frihet fra disse tingene som plager folk natt og dag. Så mye rastløshet og stress på grunn av så mange ting gjør det store landet, som er livets reise, til en ørken, og tar bort gleden som vi burde ha. Guds hensikt er ikke at vi plages og forfølges av slikt, men det han så gjerne vil for oss er det som David skriver i Salme 23,2: «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.»

Hvordan kommer vi til disse grønne engene og til dette vannet, dette rike, givende, lykkelige livet som er fylt med livets vann, Guds ord, Guds liv? Jesus leder oss dit, men vi må adlyde og følge ham.

«Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!» Åpenbaringen 22,17.

Med et oppriktig hjerte og ved bønn kan vi komme til Gud med et så enkelt rop som: «Herre, tilgi meg og redd meg ut fra et så tørt, syndefullt liv! Gi meg din frelse og hjelp meg!» (Hebreerne 5,7)

Strømmer av levende vann

Når vi tror på Gud og gir oss helhjertet til ham, gir han rett tilbake til oss! Vi fylles med hans ord med Ånd, liv og kraft. (Esekiel 36,25-27) I Johannes 7,38 står det: «Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Vi får nytt liv inn i oss ved hans ord, som vi nå praktiserer, eller drikker av, i våre daglige forhold. Jesus sa: «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Johannes 4,14.

Nå kan liv flyte fra oss og vi blir frelst i våre forhold. Jesaja 12,2-6:

«Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og dere skal si på den dagen: Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet!
Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La hele jorden få vite det! Rop høyt og juble, dere som bor på Sion! Stor er Israels Hellige midt iblant dere!»

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.