Hvordan kan jeg finne mening i hverdagen min?

Hva er hensikten med i dag?

Skrevet av Ellie Turner
Hvordan kan jeg finne mening i hverdagen min?

Hva er egentlig hensikten med min dag i dag?

For mange av oss består mesteparten av livet vårt av de samme ensformige aktivitetene dag inn og dag ut. Men det er nettopp her, midt i vår tilsynelatende meningsløse hverdag at noe virkelig fantastisk kan skje!

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!» Salme 118,24.

Å leve etter Guds ord

Hver dag er en rik og verdifull gave fra Gud, med ny nåde og nye muligheter. Hver dag har vi muligheten til å finne og gjøre Guds vilje i våre liv. Og hvordan vet vi hva Guds vilje er for oss? Det er egentlig ganske enkelt! Vi lever etter hans ord. Vi leser Guds ord, og vi setter det ut i praksis. Når vi for eksempel blir fristet til å bekymre oss om fremtiden kan vi praktiserer ordet i Filipperne 4,6: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Når vi fristes til å klage på været igjen kan vi gjøre som det står i 1. Tessaloniker 5,18: «Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.»

Det oppstår imidlertid raskt et problem når vi forsøker å leve et slikt liv. Når vi søker å oppfylle Guds ord i de små situasjonene vi møter, ser vi at «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» Romerne 7,19. Vi innser at uansett hvor mye vi vil gjøre det gode er vi fortsatt håpløst bundet av synden i vår falne natur! I vår egen styrke kan vi ikke fullt ut utføre Guds vilje som vi hadde tenkt. Uansett hvor mye vi prøver kan vi rett og slett ikke gjøre som Jesus sier i Matteus 5,44: «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.» Vi kan ikke alltid akte de andre høyere enn oss selv. (Filipperne 2,3) Vår natur er for sterk, og vår egenvilje er for mektig. Vi trenger hjelp!

Et menneske vi kan følge

Heldigvis er hjelpen tilgjengelig. Den kom i form av et menneske. En mann fra Nasaret. Navnet hans? Jesus.

Jesus valgte uselvisk å forlate herligheten han hadde i himmelen hos sin Far, og han ble født inn i denne verden med de samme menneskelige tilbøyelighetene som vi har. (Filipperne 2, 6-8) Han hadde en normal hverdag, akkurat som oss. Han ble fristet til å være sint på hans søsken. Han ble fristet til å dømme andre. Han ble fristet til å lyve. Men hver eneste gang sa han «Nei!» Nei til sine egne naturlige tendenser. Nei til sin egen stolthet. Nei til sine lyster og begjær. (Hebreerne 4,15) I stedet valgte han å gjøre Guds vilje. «Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42. Ettersom han stadig benektet sin egen vilje, avtok synden i hans kjød dag for dag, samtidig som guddommelig natur og dydene tiltok tilsvarende. Med kraften av Guds Ånd overvant han all synd i sin menneskelige natur!

«Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.» Hebreerne 5,9.

Og nå er det mulig for oss å gjøre akkurat det samme! Gud sendte Den Hellige Ånd til oss på pinsedagen på grunn av dette. «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Johannes 14,26. Den Hellige Ånd gir oss kraften til å overvinne slik at vi også kan være helt seirende når vi blir fristet. I våre situasjoner kan vi også velge å si nei til vårt eget selvliv. I stedet kan vi gjøre Guds vilje. Der vi en gang var sinte kan vi bli gode! Der vi en gang var irriterte kan vi bli tålmodige! «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke.»  Galaterne 5,22-23. Disse dyder kan bli vårt liv! Med Den Hellige Ånds kraft kan vi også bli fullkomne og ikke mangle noe! (Jakob 1,4) Og da kan Gud også si om oss, «Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.» (Matteus 3,17)

En lys fremtid

Når vi velger å lide i stedet for å gjøre vår egen vilje, vet vi at vi har en strålende fremtid foran oss, både her på jorden og i all evighet!

«Selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål.» 2. Korinter 4,16-17.

Det er grunnen for at vi har i dag! I dag kan jeg bli funnet velbehagelig for Gud. I dag kan jeg seire over synden jeg ser i meg selv, og i dag kan jeg få del i litt mer guddommelig natur. Hvis jeg gjør dette hver dag, er min fremtid virkelig lys! «Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra.» Åpenbaringen 3,12.

Så hvordan blir dagen din i dag? Er det bare enda en dag å krysse av i kalenderen, eller vil det være en dag full av muligheter; en dag med evig verdi?

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.