Hvordan kan jeg finne tid for Gud når jeg er så opptatt?

Hvordan kan jeg finne tid for Gud når jeg er så opptatt?

Kan mine interesser og sysler i denne verden være en del av mitt liv med Gud?

4 min. ·

Kan mine interesser og sysler i denne verden være en del av mitt liv med Gud?

«For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.» Matteus 6,21. Det er faktisk svært viktig hvor jeg har «skatten min». Hvis jeg ikke alltid er årvåken når det gjelder mitt kall, kan mitt fokus skli frem og tilbake inntil «min skatt» sitter fast i ting som er av denne verden.

Jeg klarer alltid å lage tid til det som jeg bryr meg mest om. Hvis jeg er ærlig med meg selv og tenker på hvor min interesse har vært i løpet av den siste dagen, uken eller måneden, vil jeg se hva jeg verdsetter mest.

Alt jeg gjør er gjort for Guds ansikt. Mine hverdagslige gjøremål og interesser kan fort bli det som stadig distraherer meg fra det som virkelig teller, det oppsluker all min tid og kutter forbindelsen jeg hadde med Ånden. Skole, karriere eller andre livssituasjoner kan være noe jeg liker, eller bare en nødvendighet, men gjennom det hele så er det viktigste å ha en forbindelse med Gud,  og han må være en del av alt jeg gjør.

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Matteus 6,33. Hvis jeg ikke kan opprettholde mitt forhold til Gud når jeg følger opp min karriere eller skolearbeid, betyr det at jeg er mer opptatt av jordiske ting. Når jeg har et slikt delt hjerte er jeg altfor opptatt, til å ta hensyn til hvor Ånden vil lede meg.

Jeg er kalt til å være i verden, men ikke av verden. (Johannes 15:19; Johannes 17,14-19) Selv om jeg kan nyte og være interessert i tingene rundt meg, må jeg ha fokuset på mitt himmelske kall. Når jeg innser at dette er det eneste som betyr noe i mitt liv, får jeg en ærlig og ekte interesse i ting som har med Gud å gjøre.

En stille susing

1. Kongebok 19,11-12 beskriver vår himmelske veiledning som en «stille susing». Det er mange distraksjoner i dagens samfunn som kan holde meg fra et liv med Gud. Som statisk elektrisitet fra et TV-apparat, kan disse distraksjoner drukne ut denne stille susingen, og presse meg til venstre og til høyre inntil min oppmerksomhet er fokusert på det jordiske i stedet for det himmelske. Jeg kan ikke gjøre Guds vilje når jeg ikke kan høre hans røst.

Det er bare ved å drikke daglig av den levende ånd i Guds ord at jeg vil få et øre til å høre og rustning til å kjempe mot djevelens listige angrep. «Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.» 1. Peter 5,8. Når jeg er oppslukt av mine egne interesser og stadig opptatt med mine daglige rutiner, uten å la Gud være en del av det hele, er jeg uforberedt på åndelig krigføring og vil ofte bli overrumplet når fristelsene kommer.

Trofast i de små situasjonene

Det er i de daglige situasjonene at jeg blir fristet til å synde. Hver eneste dag er full av muligheter til å overvinne min egenvilje. På jobb eller på skolen kan jeg bli fristet til frustrasjon, sinne eller baksnakking. Før var jeg for opptatt til å jobbe med min forbindelse med Gud, men når jeg kommer inn i slike situasjoner, er det nettopp dette som jeg trenger for å seire.

Bare ved å gi opp min egenvilje kan jeg komme til fred. Disse små dagligdagse omstendigheter virker kanskje ikke så store, men å forbli trofast i disse prøvelsene spiller en viktig rolle i mitt åndelige liv. (Lukas 16,10) Åndelig vekst kommer bare gjennom en daglig kamp når jeg streber etter mitt kall og døder det som jeg skjønner er synd i enhver anledning. Langt fra å være bare en «prioritet», omfatter et liv med Gud alle aspekter av min tilværelse.

Da blir det å tjene og elske Gud som å puste: Jeg kan ikke sette det på vent når jeg sysler med andre interesser. Det blir selve grunnen for at jeg lever, drivkraften bak mine handlinger og holdninger, uansett hva jeg gjør. I stedet for å være en plikt, blir lesing av Guds ord, bønn og å oppsøke samfunn med likesinnede mennesker min skatt, min største glede og interesse. Å lytte etter den «stille susingen» blir en del av hver aktivitet. Jeg er aldri «for opptatt» for Gud; livet mitt er å leve for ham.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.