Hvordan kan jeg høre Guds stemme?

Hvordan kan jeg høre Guds stemme?

Som en kristen med ønske om å behage Gud er jeg avhengig av hans veiledning og råd. Men hvordan kan jeg finne ham? Hvordan kan jeg høre Guds stemme?

4 min. ·

Som en kristen med ønske om å behage Gud er jeg avhengig av hans veiledning og råd. Men hvordan kan jeg finne ham? Hvordan kan jeg høre Guds stemme?

Vekkeklokken ringer, og jeg løper ned trappa. Jeg glemte å pakke matpakken kvelden før, men har ikke tid til det nå; jeg må se over notatene mine en siste gang før eksamen. I bilen på vei til skolen er det stille, og tankene mine vender seg til Gud. Jeg ønsker å gjøre hans vilje og jeg lengter etter å høre hans røst. Jeg vet at selv i livets travelhet ønsker Gud å snakke med meg; men hvordan kan jeg høre Gud?

Lyden av en stille susing

Tusenvis av tanker flyr gjennom hodet mitt hver time, men hvordan er mitt forhold til Gud? Har jeg en oppriktig lengsel etter å behage Gud med mine tanker, ord og gjerninger? Når jeg har denne lengselen, åpner han mitt øre til stemmen hans. Jeg har aldri hørt Guds stemme slik som jeg hører folk snakker rundt meg, men jeg vet at Gud taler til meg hver dag.

En historie om profeten Elia er en god illustrasjon på hvordan Gud taler til meg i mitt hjerte. Når Herrens ord kom til Elia og sa at han skulle til å stå på fjellet i Herrens nærvær, var Gud ikke i den kraftige vinden som kløvde fjell og knuste klipper, og han var heller ikke i jordskjelvet eller i ilden. Etter brannen hørte Elia Gud «i lyden av en stille susing». (1. Kongebok 19,11-12)

Rask til å adlyde

Så hvordan kan jeg høre denne «stille susingen» som taler til meg? Når jeg for eksempel kommer i en vanskelig situasjon og jeg blir minnet om et bibelvers som styrker meg.

Gud minner meg også til å gjøre det gode, men samtidig viser han meg den synden som bor i min menneskelige natur. For eksempel kan jeg være fristet til å bli irritert på folk jeg har med å gjøre i hverdagen, selv om jeg prøver å velsigne dem  Hvis øret mitt er åpent, hører jeg at Gud påpeker at det er mine egne egoistiske krav som er kilden til problemet, og da har jeg en mulighet til å korsfeste disse kravene slik at jeg kan forandres!

Når jeg er rask til å adlyde Guds røst fortsetter han å tale til meg. Det er ikke alltid lett å være lydig mot det jeg hører. Vanligvis koster det meg min egen vilje; jeg må gi opp mine egne ønsker og meninger for å gjøre hva den stille susingen sier at jeg skal gjøre. Når jeg hører og adlyder, så vokser min personlige forbindelse med Gud seg sterkere og dypere!

Et liv fullt av fred og glede

I Jakobs brev 4,8 står det at hvis jeg holder meg nær til Gud, skal han holde seg nær til meg. Jeg har opplevd at når jeg leser Bibelen og ber, så sender Gud meg hjelp til å leve etter hans vilje. Han snakker klart til meg om dagen. Han viser meg ikke bare hvordan jeg kan gjøre ting bedre i det ytre; han viser meg også synden som bor i min menneskelige natur, som gjør livet vanskelig for meg selv og for de rundt meg. Når jeg ber til ham i nød over min synd, gir han meg muligheter til å overvinne den, og styrke til å gjennomføre det!

For å holde meg nær til Gud trenger jeg å være åpen og klar til å være lydig mot hans vilje. Jeg trenger å være i nærheten for å høre. Hvis jeg har en motvillig holdning til Guds bud, vil jeg holde meg på avstand. «Den som har øre, han høre.» Denne formaningen er gjentatt mange ganger i Åpenbaringen. Hvis jeg hører, får jeg næring for min ånd fra Gud, og på den måten kan jeg også være til hjelp for de andre rundt meg. Dette er virkelig et liv som er behagelig for Gud.

Å lytte til Guds stemme, og deretter være lydig mot ham har gjort meg veldig lykkelig! Gud ønsker å sette meg fri fra min syndige menneskenatur. Når jeg akter på hans røst midt i livets travelhet, kan denne prosessen skje i meg. Denne prosessen heter helliggjørelse. Dette er et liv fullt av fred og glede !

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.