Hvordan kan jeg overbevise mine venner til å bli kristne?

Hvordan kan jeg overbevise mine venner til å bli kristne?

For å overbevise noen til å bli kristen, taler et trofast liv mer enn tusen ord.

4 min. ·

Ingenting på jorden kan sammenlignes med vårt fantastiske kall som kristne – å få del i guddommelig natur! Kallet til å følge Kristus på alle måter og dermed få del i disse største og mest dyrebare løfter. Et liv i trofasthet fører til et liv med en rik og evig belønning, og Gud har gitt oss alt som vi trenger for å få et slikt liv. Det er verdt å gi opp alt for et slikt kall.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten.» (2. Peter 1,3-4)

Blind for sannheten

Når vi forstår hvor stort dette kallet er begynner vi å lengte etter at våre kjære kan være sammen med oss på denne veien til evig herlighet. Slik at de kan bli frelst fra «fordervelsen i verden som kommer av lysten». Det er hjerteskjærende å se hvordan Satan har gjort dem blinde for sannheten, hvordan han har forført dem, slik at de ikke ser sitt behov for Gud. Slik at de ikke ser at å følge sine lyster virkelig vil føre dem til fordervelse.

Satan er en mester i å manipulere. Han lyver, han bedrar, han får synd til å synes mindre syndig, slik at folk ikke ser hvilken skade den fører til. Han er sleip; en ulv i fåreklær. Han får synd til å synes tiltrekkende og uskyldig. «Bare denne ene gangen. Det er ikke så farlig. Bare tenk hvor godt det føles! Ingen blir skadet av det.» Hvordan kan vi få dem til å forstå at det dreier seg om så mye mer enn det? At løgn, forfengelighet, å snakke stygt om andre osv. – alle disse tingene som synes så ufarlige – faktisk gjør evig skade på vår ånd? Men hvordan kan vi gjøre det? Å prøve å overtale dem med ord fører oftest til krangel, frustrasjon, og brutte forbindelser. Folk trenger å se verdien i å være kristen. Forkynnelse uten et liv å vise til er ubrukelig.

La lyset deres skinne

«Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham.» (Jakob 1,12)

Når vi er urokkelige i vår iver til å beseire Satan og synd, skjer en forvandling i våre liv.

For å kunne motta denne livsens krone, og dermed vise våre venner og familie verdien av å leve dette livet, må vi arbeide, kjempe, be og være 100 % lydig når Gud påpeker hvor vi må rense ut synden som vi fristes til. «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse.» (1. Peter 2,1) Så alvorlig må vi ta det.

Når vi er urokkelige i vår iver til å beseire Satan og synd, skjer en forvandlig i våre liv. Andre vil se at vi nå er tålmodige, der hvor vi pleide å reagere med utålmodighet. Der hvor vi før bare tenkte på oss selv,  tenker vi nå bare på de andre. Der hvor vi pleide å snakke stygt om andre, er det nå bare godhet og vennlighet. Når de ser dette vil de vite at det er noe som skjer i våre liv. De vil se resultatene av et liv i trofasthet. Det er det livet vi lever som vil tale til dem mest. Det er det som vil få dem til å se at det livet de lever ikke er nok. Dette er et liv som virkelig tilfredsstiller, i forhold til et liv hvor man stadig søker etter noe mer.

«Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen.» Matteus 5,16

En effektiv misjonær

Når vi renser oss fra synd og står djevelen imot, kommer vi nærmere Gud. (Jakob 4,7-8) Når vi har denne forbindelsen med ham, kan han gi oss de rette ordene å si, og vise oss den rette tid til å si dem. Men dette kan ikke gjøres uten et liv bak ordene våre. Hvis vi ikke lever dette livet selv, kan vi heller ikke være misjonærer.

Og vi kan be for dem! Be om at Gud vil åpne øynene deres for å se sine behov! Det er ikke for ingenting at det står at «Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.» (Jakob 5,16)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.