Hvordan kan jeg overvinne synden hvis jeg ikke har lyst til det?

Hvordan kan jeg overvinne synden hvis jeg ikke har lyst til det?

Vi må lære å se synd gjennom Guds øyne, og hate den på samme måten som han gjør, uavhengig av våre følelser.

5 min. ·

Synden kom inn i verden ved Satans stolthet og ønske om å være Gud lik, og den satt for alltid sitt stygge preg på Guds fullkomne skaperverk. For Gud finnes det ingen gråsoner når det gjelder synd. All synd er overmåte syndig. Han hatet synden så mye at han sendte sin eneste Sønn til jorden slik at vi kunne bli frelst fra den. Det er med andre ord så viktig for oss å bli helt fri fra den, og det er ikke mulig med mindre vi også virkelig hater synd, og ser den for hva den egentlig er.

Sannheten om synden

Men hatet kommer ikke naturlig.

Fristelse kommer alltid til å føles som noe som du egentlig vil gjøre; det er det som gjør den til en fristelse. Men Gud har talt til deg i ditt hjerte, og du har gjort en beslutning om å følge Jesus og gi opp din egenvilje, som er lysten til synden som bor i menneskets natur. Med din ånd og ditt sinn velger du det gode. Men så finner du at det onde fortsatt er til stede, selv om du har valgt å gjøre det gode, eller – enkelt sagt – du fristes fortsatt til å synde. (Romerne 7,21) Og det kan være vanskelig å se det onde for hva det egentlig er. I stedet sier følelsene dine at å velge å synde ville føles bra og gi deg lykke og oppfyllelse. I fristelsens øyeblikk føler du for eksempel at du virkelig vil bli irritert, fordi den andre personen fortjener det. Eller du føler at du virkelig vil holde fast på en viss lyst, selv om du vet at det ikke er riktig. Da kan det være vanskelig å føle at du hater synd.

Men her er sannheten: følelsene dine lyver for deg. Det kan ikke understrekes nok. Disse følelsene kommer fra kjødet, som er syndelegemet som du ble født med og som vil styre deg. Men det virkelige deg er ditt sinn og din ånd, som gjorde beslutningen om å leve helt for Jesus, og det er dette som går til kamp mot kjødet til tross for hva du føler.

Kraft fra Gud

Til å begynne med føler du altså kanskje ikke at du hater synden når den reiser seg, og Satan vil presse deg til å gi etter for følelsene dine. Men hvis du tror at det virkelige deg er det som virkelig vil seire over synden for å behage Gud, så må du kjempe i tro i fristelsens stund, mot alle dine følelser og lyster og begjær i kjødet. Det betyr at du må trede fram for nådens trone og rope om hjelp fra Gud. Og Jesus, som kjenner kampene og fristelsene som du møter så godt, fordi han også møtte de samme tingene mens han var her på jorden, han går også i forbønn på dine vegne. Når de ser at din ånd er så villig og klar til å seire, men at følelsene er så svake, da gir de deg all den kraften og nåden som må til for å seire.

Folk som gjør dette er svært verdifulle for Gud. Han ser når du seirer, i motsetning til hva du føler. Han ser at du er lydig på grunn av din trang etter det gode. Det er en kraftig velsignelse over det. Og det er å hate synden, uansett hva dine følelser sier.

Det bor intet godt i kjødet ditt

Når du først begynner å følge Jesus på veien kan det skje at du faller og du synder på tross av dine beste intensjoner. Da opplever du at synden bare fører med seg en rekke problemer. Resultatet er en dårlig samvittighet, ødelagte forhold med mennesker, og ikke minst med Gud, og mer. Når du ser hvor stygt det faktisk er å synde, begynner den å få en fryktelig stank. Det blir ekkelt for deg. Du ser syndens resultater. I motsetning til dette fører det å hate synden, og å seire over den, til godhet, fred, kjærlighet, og alle disse andre dyder, som varer livet ut. «Nytelsen» av å gi etter for synden varer i bare et øyeblikk før du begynner å føle skyld og den elendigheten som den fører med seg. Å oppleve dette bekrefter bare din beslutning om ikke å ha noe mer å gjøre med synden.

Syndens lønn er døden. Satan kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge. (Johannes 10,10) Det er sannheten om synden. Der er det ingenting å hente uten et øyeblikks tilfredsstillelse som raskt forsvinner, og sluttresultatet er død.

«For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» Romerne 6,23.

Jesus elsket oss så høyt at han forlot himmelen for å komme til jorden for å beseire synden slik at vi ikke lenger trenger å være bundet til å begå synd. På grunn av dette offeret kan vi nå ha liv i overflod. (Johannes 10,10) Hvis vi er sanne kristne og disipler som elsker Jesus, bør dette inspirere oss til å ha den samme tankegangen. Hvordan kan vi hedre ham for det han har gjort for oss? Ved å gjøre det samme for ham. Seire over synd slik at vi en dag kan stå foran ham uten flekk eller rynke, og høre ham si: «Vel gjort, du gode og tro tjener! Gå inn til din herres glede!» (Efeserne 5,27; Matteus 25,21)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.