Hvordan kan jeg tjene Herren?

Hvordan kan jeg tjene Herren?

Hva betyr det egentlig å «tjene Herren»?

2 min. ·

Hva betyr det egentlig å «tjene Herren»? Er det å synge i koret, bidra i misjonsarbeid eller hjelpe til på dugnad? Tjener jeg Herren med mine tanker, ord og gjerninger?

Planen din for dagen ser kanskje slik ut; Skolen begynner klokken syv, presentasjon for klassen klokken ni, to oppgaver som skal leveres innen lunsj, eksamener neste uke og aktiviteter i menigheten rett etter skolen. Ettersom oppgavene tårner seg opp, gjør stressnivået det samme! Har du noen gang hatt følelsen av at 24 timer i døgnet bare ikke er nok? I tillegg til alt dette, når skal du finne tid til å tjene i menigheten, lese i Bibelen og be? Du tenker, «Hvordan kan jeg tjene Gud, og samtidig ta meg av studiene?»

Tjene med mitt LIV

Hva betyr det egentlig å «tjene Herren»? Er det å synge i koret, gjøre misjonsarbeid eller hjelpe til på dugnad?

Tjener jeg Herren med mine tanker, ord og gjerninger?

«Da sa jeg: Se , jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud.» Hebreerne 10, 7. En tjeners oppgave er å gjøre det hans mester krever, å være til velbehag for ham. «For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse (…)» 1. Tessaloniker 4, 3. Guds vilje er at vi blir helliggjort, at vi blir rene slik som han er ren. En Herrens tjener tjener med sine tanker, ord og gjerninger. 

Hva om jeg gikk igjennom en hel dag, og kunne krysse av alt på listen over gjøremål, men klaget og sutret mens jeg gjorde hver oppgave, baksnakket klassekameratene mine, eller jobbet halvhjertet? Tjener jeg Herren med mine tanker, ord og gjerninger? «Alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft! (…)» Forkynneren 9, 10. Når jeg velger å være til velbehag for Gud i alt jeg gjør, samme hva oppgavene mine er – om jeg leser til slutteksamen, er på jobb eller hjelper til på søndagsskolen – så kan jeg tjene Herren med mitt LIV – tankene mine!

En utdannelse for evigheten

Å bli renset og forvandlet er en livslang utdannelse. Når jeg ønsker å leve slik at jeg er til velbehag for Gud – i mine tanker, ord og gjerninger – da begynner jeg å høre hans stemme. Når jeg lytter og er lydig, lærer jeg hva Guds vilje er for meg i livets mange ulike situasjoner. Da kan han utføre sin vilje gjennom meg og jeg blir en sann Herrens tjener!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.