Hvordan man kan bedra seg selv, og hvordan unngå det

I Bibelen står det om å dåre seg selv, og dette er kanskje lettere å gjøre enn man ville tro. Men løsningen er heller ikke komplisert.er.

Skrevet av Johan Oscar Smith
Hvordan man kan bedra seg selv, og hvordan unngå det

Ordets gjørere

«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv.» Jakob 1,22.

Når ordet kun blir hørt, men ikke gjort, da får det ikke rotfeste i min person, og det blir meg ikke til frelse. Men når jeg hører ordet og gjør deretter, da smelter ordet sammen med min person, med mitt sinn, og det omskaper meg og forvandler meg til noe nytt etter Guds bilde. Dersom vi er ordets hørere og ikke dets gjørere, da ligner vi en mann som så seg i et speil og gikk bort og glemte hvordan han så ut. (Jakob 1,23)

Guds ord er som et speil, når det blir talt i Ånd og sannhet. Vi får da se Kristi person som vårt fullkomne forbilde, og oss selv med alle våre mangler og feil. Vi kan da rette på oss selv ved å gjøre som ordet sier, gjøre sannheten, og så vil vi bli dannet av ordet til Sønnens bilde, for han er selve Ordet.

Aktiv bruk av korset

«Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» 1. Johannes 1,8.

Vi har synd, men synden skal ikke herske. Vi skal herske over den. Her får vi bruk for korset. Synden slipper ikke forbi korset. På denne måte kan vi seire, idet vi vet at det gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal tjene synden. (Romerne 6,6)

Dette må tros. «Jeg er korsfestet med Kristus.» Galaterne 2,19.  Herved får det nye liv som er skapt etter Gud i sannhet og rettferdighet, tid og ro på seg til å trives og vokse Guds vekst. For ved korset holder jeg synden utenfor mitt indre liv. Israel hadde jo bedratt seg selv hvis de hadde sagt: Det finnes ikke noen fiender i landet. Jo, landet var fullt av fiender da Josva begynte sin innmarsj. Og det skulle tro og tillit til Gud for å kunne seire. Likeså nå. I vårt kjød bor intet godt, men ved tro skal vi seire. «… syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.» Romerne 6,6.

Slutt å øse fra bitre kilder

En og samme kilde kan ikke gi både bittert vann og friskt. (Jakob 3,11) Dersom vi da øser av en god kilde for straks etter å øse av en bitter kilde, da har vi bedratt oss selv. Vi kan ikke tjene Gud og mammon. Vi kan heller ikke dyrke Gud og avgudene.

Alle bitre kilder må stoppes. Alt avguderi tilintetgjøres. Kjødet med dets lyster og begjær må korsfestes. Hvis ikke det blir gjort – og det nøyaktig – da bedrar vi oss selv. Et tvedelt sinn og et halvt hjerte kan aldri vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Man har bedratt seg selv.


Dette er en redigert versjon av en artikkel som først ble publisert i BCCs menighets blad «Skjulte Skatter» i november 1935, under tittelen «Å dåre seg selv».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Så stor en frelse

Skrevet av Sigurd Bratlie

Apostelen som skriver Hebreerbrevet kaller det et «formaningens ord». Hensikten med denne boken er å forsterke og utvide den formaningen, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kall. Alle som følger oppfordringen fra Hebreerbrevet kan oppnå denne store frelsen.