Hvordan får jeg oppleve Guds godhet?

Hvordan får jeg oppleve Guds godhet?

Mange mennesker vil gjerne oppleve Guds godhet i sitt liv, men ikke alle disse opplever det.

3 min. ·

«Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» Ef. 2,6-7.

Det kan se ut som at Gud gjør forskjell på folk. Men det gjør han ikke. Årsaken ligger hos mennesket selv.Mange mennesker vil gjerne oppleve Guds godhet i sitt liv. Gud er god, og han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige (Matt. 5,45). Guds kjærlighet er universell. Den omfatter alle mennesker. Men alle mennesker kjenner seg ikke derfor elsket av Gud, eller opplever hans godhet.

Vi kan spørre: «Hvor finnes denne rikdom av godhet oppbevart?» Vi leser i vers 10 i samme kapittel: For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 

Etterjages av Guds godhet!

Jeg får oppleve det som David sier i Salme 23,6: Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.Hemmeligheten er å komme til Kristus, og bli skapt til et nytt menneske i ham. Der, i Kristus Jesus, har Gud oppbevart sin godhet som en gullskatt i den livsgjerningen som er lagt ferdig for meg.

Det betyr at ved å vandre i de gjerningene som Gud har lagt til rette for meg og ved dette tjene Gud i enfoldig troskap og kjærlighet til ham, får jeg oppleve Guds nådes overveldende rikdom på godhet mot meg.

Holde seg til Guds godhet

Et menneskes gudsbilde, slik man opplever Gud, kan sies å være et speilbilde av en selv. Mot den fromme viser du deg from, mot den rettvise mann viser du deg rettvis, mot den rene viser du deg ren, mot den forvendte viser du deg vrang. Salme 18,26-27. Er en vrang og trangsynt, med lite til overs for sine medmennesker, vil en oppleve Gud som vrang.

Vil du oppleve Gud som en romslig, varm og godhjertet Gud, så praktiser disse dydene overfor dine medmennesker. Det er krefter nok i det evangeliet som Jesus, Guds Sønn kom med til å forvandle et menneske fra å være vond av naturen til å bli from, ren og rettvis.

For den som vil elske livet og se gode dager, han holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han gå av veien for ondt og gjøre godt. Han søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. 1. Pet. 3,10-12. … men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet … Rom.11,22. I troskap å holde fast ved Guds lov og hans virkninger til det gode i sitt liv, er å holde seg til hans godhet.

Guds godhet som drivkraft

Gud tvinger ingen mot deres vilje. Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Rom. 2,4. I sin store godhet og langmodighet mot oss mennesker drar og lokker Gud på oss for å få oss inn på sin vei – slik at han etter sine egne lover kan øse sin rikdom på godhet over oss. Vil du være en av dem?

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.