Hvordan skal vi kjempe mot synden i kjødet?

Hvordan skal vi kjempe mot synden i kjødet?

Menneskets natur vil heller synde enn lide, så hvordan skal vi ta opp kampen mot synden?

4 min. ·

Å engasjere seg i kamp er å gi opp hver eneste ting som Gud viser deg er nødvendig å gi opp, som vil komme mellom deg og målet ditt – å bli likedannet med Kristi bilde, slik at du kan være sammen med ham for evigheten. (Romerne 8,29) Din ære, din vilje, dine ønsker, dine tanker. Alt må gis opp for å leve etter Guds vilje for ditt liv.

En desperat lengsel etter å bli frelst

Fordi lyster og begjær i ditt kjød krever noe annet enn Guds vilje, vil det å nekte dem tilfredsstillelse føre til lidelse i kjødet, som du føler akutt. Å være trofast krever et fast og bestemt sinn. Du må erkjenne at det ikke kommer noe godt fra kjødet. (Romerne 7,18) Nidkjærhet må til, samt besluttsomhet og en dyp avhengighet av hjelp fra Gud. Du må være klar over hvor svak du er av naturen, hvor maktesløs du er mot synden, og må komme til et punkt der du ydmykt erkjenner at du ikke kan gjøre noe uten Gud. Når du er på det punktet så vil du forstå hvorfor det er skrevet om at Jesus ba til svetten hans ble som bloddråper. (Lukas 22,41-44)

«Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led.» Hebreerne 5,7-8.

Jesus var Guds Sønn, men likevel var han et menneske som måtte han be med sterke skrik og tårer til Gud for å få styrken som han trengte for å hold ham oppe i kampen. Det er den ånden som du også må være i. Et desperat behov for hjelp, en desperat lengsel etter å bli frelst fra synden som henger så fast ved deg. (Hebreerne 12,1) Du må også rope til Gud i bønn for å bli frelst fra synd. Du må be om Jesu sinnelag, sinnet til å være villig til å lide i kjødet og holde ut i kampen. (Jakob 1,12; 1. Peter 4,1-2)

Kraften i Den Hellige Ånd

Synden ligger på døren, og den har lyst på deg, men du skal herske over den! (1. Mosebok 4,7) Hvis du ikke står imot fra første øyeblikk, får den litt tak på deg, og så vokser den og blir til en ny tanke, og enda en ny tanke. Til slutt blir det en måte å tenke på. Da har den overvunnet deg, heller enn motsatt vei. Ikke gi synden en tomme! Motstå den inntil lysten er borte, uansett hvor lang tid det tar. Og da er du fri!

Kraften i Den Hellige Ånd fra Gud gir deg den energien du trenger for å stå fast og aldri gi opp, uansett hvor lenge fristelsen fortsetter. (Apostlenes gjerninger 1,8) Å tålmodig, med utholdenhet, fornekte fristelser til synd som stiger opp inn i deg, uten å noen gang gi etter. Det er en kraft som bare Den Hellige Ånd kan gi deg. Det er ikke noe du har i deg selv; mennesker er svake, og har lett for å gi opp. Det er derfor du må fornedre deg selv, erkjenne din egen svakhet, og komme frimodig til nådens trone for å få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. (Hebreerne 4,16)

Jo mer du seirer i fristelsens stund, jo mer håp får du for fremtiden. Gud kan forvandle deg, endre deg, gjøre deg ny. (2. Korinter 5,17) Fremtiden blir spennende, og fylt med fantastiske muligheter når du vet at du ikke er nødt til å reagere i henhold til synden i kjødet, men at du kan vandre i et nytt liv! (Romerne 6,4) Vi er født med en tilbøyelighet til mange synder som bor i vårt kjød, men vi trenger ikke å dø med dem! Nåde og fred blir deg til del i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. (2. Peter 1,2)

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.