Hvordan takle følelsen av å være mislykket

Hvordan takle følelsen av å være mislykket

Hva gjør jeg når jeg føler at jeg ikke er alt jeg burde være?

5 min. ·

Det kan være veldig lett å føle at den jeg er, det jeg gjør, det jeg har oppnådd osv. ikke er verdt så mye. Hva om jeg aldri blir «vellykket»?

«Hva håper du å gjøre med livet ditt? Hva er dine mål og planer for fremtiden?»

Spørsmål som disse kan være vanskelig å svare på. Noen mennesker ser ut til å ha orden på alt, å vite nøyaktig hva de vil og hvordan de kommer til å oppnå det. Men kanskje gir slike spørsmål deg følelser av bekymring, stress, nytteløshet, ubrukelighet, uro, og mye mer. Høres det kjent ut?

I denne verden er det viktig for folk flest å få seg en utdannelse, få en karriere, kanskje starte en familie, osv. Så lenge man har noen mål i sikte og jobber mot å oppfylle dem føler man vanligvis at man har oppnådd et visst nivå av prestasjon og suksess.

Men hva med veien som Gud ønsker å føre deg på?

Planer som ikke blir til noe

Hva skjer om ikke alt går akkurat som du har planlagt? Når du ikke får den jobben du ønsket deg, ikke tjener så mye som du trodde du skulle, eller drømmefamilien ikke akkurat ender opp slik? For en uke siden følte du deg sterk, drevet og målrettet; nå føler du deg fortapt og tom, og du lurer på hvordan du i det hele tatt kan plukke opp restene av livet ditt.

Eller kanskje du var den gjennomsnittlige eleven, med karakterer som var akkurat bra nok til at du fikk gjennomføre skolen. Skoletiden er forbi og du ser dine jevnaldrende fortsette og oppnå sine mål, og du sitter igjen med en intetsigende jobb, år etter år. De rundt deg dømmer deg basert på din utdanning, jobb, rikdom og posisjon i samfunnet; og du når ikke opp mot disse kravene. Du sitter igjen med en følelse av udugelighet og tomhet; og i denne fortvilte tilstanden vurdere du å kaste bort den største gaven du har fått, livet.

Håpefulle nyheter

Det er noen fantastiske nyheter for dem som lider under byrdene av falsk forventninger. I Lukas 16,15 sier Jesus: «For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.» Med andre ord er alt det som mennesker har lært deg å beundre og strekke deg ut etter foraktet av Gud! Han som har all makt i himmel og på jord har ingen interesse i hvor mye penger du tjener, hva din stillingstittel er, eller hvor «vellykket» du er på denne jorden. Dette bør løfte en byrde fra dine skuldre; din posisjon og status betyr ikke noe!

I 1. Johannes 2,17 leser vi: «Verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.» Tenk på dette; alt som folk strekker seg ut etter og ser opp til skal forsvinne! Enten vi er rike eller fattige må vi til slutt alle etterlate alt som vi har oppnådd som mennesker. I det øyeblikket er det som gjelder ikke hva vi var har prestert som mennesker, men hva Gud kunne gjennomføre i oss.

«Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus!» Kolosser 3,23-24. Uansett hva du gjør, skal det ikke gjøres med latskap, men etter din beste evne – i Guds tjeneste! Da har du fått noe av evig verdi, uansett hvordan det utvikler seg her på jorden. Dine penger og eiendeler kan ikke tas med inn i evigheten; men hvis kroppen din har blitt brukt til å gjøre Guds vilje, vil du bli tatt imot i himmelen for å bo der for alltid.

Skatter i himmelen

Uansett hva du føler om hva du har oppnådd i livet ditt, be til Gud om at du kan få løftet øynene dine over jorden, slik at plassen din i himmelen kan være det eneste som griper hjertet ditt! For en retning og fokus som kommer inn i våre liv når vi virkelig tror disse ordene med hele vårt hjerte og begynner å gjøre Faderens vilje! Vårt liv blir opptatt med å adlyde Jesu bud og vi begynner å bygge opp et lager av skatter i himmelen i stedet for her på jorden.

«Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også hjertet ditt være.» Matteus 6,19-21.

Enten min oppgave er å hente søppel eller operere på noens hjerte, har jeg den samme mulighet til å bli fylt med håp og mening, hvis jeg i den stillingen har mine tanker rettet mot å adlyde Gud og forberede et sted i himmelen. Da blir hver dag full av håp og muligheter for meg, ettersom jeg investerer alt jeg kan i Guds evige rike. Det er virkelig et vellykket liv!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.