Hvordan tar jeg enhver tanke til fange?

Hvordan tar jeg enhver tanke til fange?

Hva gjør jeg med tanker som ikke behager Gud?

4 min. ·

Jeg har muligheten til å gjøre noe med alle tanker som ikke er velbehagelige for Gud før de kommer inn i hjertet mitt og blir til en del av meg!

«For som han tenker i sin sjel, slik er han.» Salomos Ordspråk 23,7. Det vi tenker på er avgjørende for hvem vi er. Forskerne er uenige om hvor mange tanker vi har hver dag, men alle er enige om at det er tusenvis av dem. Den vi er formes øyeblikk for øyeblikk av de tankene vi slipper inn i vårt hjerte og sinn. Men hvordan kan vi kontrollere de tusenvis av tanker som kommer inn i vårt sinn hver dag? Hva gjør vi med de tankene som ikke behager Gud?

Vi må kjempe for å holde våre tanker rene

Ofte må tankene våre være fokusert på de vanlige oppgavene vi må utføre i løpet av dagen. Men når vi går gjennom dagen kan vi ta tanker og holdninger som er i strid med Guds vilje til fange og hindre dem fra å få kontroll over vårt hjerte og sinn. Paulus forklarer hvordan dette er mulig: «For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.» 2. Korinter 10,4-5. Det står skrevet at vi må kjempe for å holde våre tanker rene, men det er også skrevet at vi har våpen å kjempe med!

Vi kan ta en typisk situasjon fra hverdagen: Kanskje min overordnede på jobben gir meg en oppgave jeg hater, og negative, klagende tanker kommer inn i hodet mitt. Disse tankene er fristelser – og jeg har en sjanse til å gjøre noe med dem før de kommer inn i hjertet mitt og blir en del av meg. Det er disse typer tanker vi må ta til fange ved å velge å adlyde Guds ord i stedet, som for eksempel Filipperne 2,14: «Gjør alt uten knurr og tvil.» Et slikt valg krever en skikkelig kamp i tankelivet vårt, men våre våpen – Guds ord og kraften i Den Hellige Ånd – er mektige til å hjelpe oss.

Ved å be til Gud i det øyeblikket vi kjenner at vi blir fristet, kan vi få kraft til å holde tankene våre rene.

Guds ord og kraften i Den Hellige Ånd er mektige til å hjelpe oss

Være forberedt til krig

Vi må også styrke oss selv på forhånd til denne krigføringen ved å følge Jesu eksempel da han ble fristet av djevelen til å gjøre om steiner til brød: «Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Matteus 4,4. Jesus hadde bevæpnet seg ved å lese og grunne på Guds ord som kunne hjelpe ham i trengslene han opplevde i livet. Hvis vi ser at det er områder i tankelivet vårt hvor det er vanskelig å seire, kan vi finne spesifikke skriftsteder som kan hjelpe oss til å få seier, og tro på en Gud som er mektig til å frelse!

Hvis vi for eksempel vet at vi lett fristes til urene tanker om det motsatte kjønn, kan vi ta Jesu ord til hjertet: «Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.» Matteus 5,28-9.

Hvis vi lett blir sinna, kan vi bevæpne oss med Jakobs formaning: «Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud.» Jakob 1,19-20. Disse Guds ord er våre våpen, og vil gi oss kraft til å ta alle urene tanker til fange!

Forvandling – ved den Hellige Ånd

Ved den Hellige Ånd kan vi få nåde og kraft til å ta tanker til fange under lydigheten mot Kristus, og i denne prosessen blir vi forvandlet til den personen han ønsker vi skal være. Vi har det fantastiske håpet om at vi kan bli litt mer lik Kristus hver dag, ved å seire over synden i tankelivet. På denne måten blir vi verdifulle verktøy i Guds hender. Å tillate at dette indre Guds verk foregår i oss er den største oppgaven vi kan ta på oss i livet.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.