Hvordan troens enorme kraft gagner oss

Hvordan troens enorme kraft gagner oss

Vet du hvordan tro på Gud forvandler livet ditt?

7 min. ·

«Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Hebreerne 11,1

Tro på Gud er en livreddende kraft. Det er ikke en følelse. Nei, det er tro på Guds kraft til å frelse oss til det ytterste fra synden, noe som vi må kjempe for å ta tak i, og så kjempe for å holde fast på hele livet. Men når vi griper troen, opplever vi den enorme kraften den har til å forandre livet vårt helt. Men hvordan? Hva er de faktiske fordelene ved å leve et liv i tro på Gud?

1. Vi trenger ikke lenger å bekymre oss for fremtiden.

«Vær ikke bekymret for noe», oppfordrer Paulus oss i Filipperne 4,6.

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere», skriver Peter i 1 Peter 5,7.

Hvis vi bare har tillit så langt vi forstår har vi all grunn til å bekymre oss for de ulike prøvelsene og vanskeligheter som kommer over livet vårt. Tross alt vet vi ikke hensikten med dem. Vi vet ikke hva utfallet blir, eller hvilken langsiktig effekt de har på oss. Og fremtiden? Det er en hel levetid med usynlige forhold som vi kunne bekymre oss for til vi ble drevet til vanvidd.

Men hvis vi velger å tro, å stole på Gud – Byggmesteren som styrer alt i himmelen og på jorden – så settes vi fri fra å bekymre oss for livet vårt. Gud har en fullkommen plan for oss i alt han sender på vår vei. Han sender oss prøvelser og han prøver oss slik at vi kan overvinne synden og at Jesu dyder kan vokse i oss. Han vet hva sluttresultatet blir. Han har planlagt hele vårt liv, med kjærlighet og omsorg. Når vi virkelig tror det, har vi ikke en eneste grunn til å bekymre oss. Vi kan kaste all vår sorg på ham og fokusere vår energi på å gjøre hans vilje i stedet for å bekymre oss for alt i fortiden, nåtiden og fremtiden.

2. Vi blir trygge, sterke og modige.

Når vi prøver å gjøre det gode, oppdager vi veldig raskt våre egne mangler. Vi oppdager at vi mangler tålmodighet når vi har med barna våre å gjøre; ved et uhell sier vi skarpe, bitende ord til de vi er glade i. Hvis vi prøver å fortsette i vår egen styrke uten tro på Gud, vil vi raskt bli fortvilet over våre egne skrøpeligheter når vi står overfor disse manglene.

Men hvis vi tror på Gud og kraften i hans Ord, vet vi at vi ikke trenger å snuble videre i vår egen styrke. I 2 Krøniker 16,9 står det: «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.»

Vi leser også dette utrolige løftet i Romerne 16,20: «Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter.»

Hvis vi tror på disse versene, og på alle Skriftene, er vi sikre i våre prøvelser. Da er vi helt sikre på at Gud skal knuse Satan under våre føtter. Utfallet er sikkert! Gud skal vise seg sterk på våre vegne, og seieren blir vår. Tro på dette gjør oss sterke og frimodige i kampen mot synden.

3. Vi opplever glede

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Filpperne 1,6.

Gud har begynt et arbeid i oss. Og hvilket arbeid er det? Arbeidet med å sette oss fri fra synden i vår natur og å forvandle oss til Jesu bilde. Dette gir en utrolig glede for hver som lengter etter å bli fri fra synden. Og ikke bare har Gud begynt et arbeid, men vi forsikres om at han vil fullføre den. Gud er ikke rammet av de samme uheldige tilbøyeligheter som menneskeheten. Han begynner ikke noe, bare for å slippe det eller miste interessen halvveis gjennom.

Hvordan kan vi da fortvile, eller bli motløse på livets vei? Hvis vi har tro på Guds ord – på hans løfter om å forvandle oss, på hans makt til å hjelpe oss med å overvinne synd – da blir vi fylt av glede.

4. Vi blir faste

«De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig.» Salme 125,1.

På flere steder i Bibelen sammenlignes Guds ord med et fjell. I Matteus forteller Jesus oss at den som hører hans ord og gjør dem, blir som en mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og uansett hvilke stormer som kommer og kaster seg mot dette huset, vil det bli stående på grunn av det solide trosfundamentet som det er bygget på.

De som lever etter sine følelser, derimot, og som stoler på denne jordens ting, er som en mann som bygger huset sitt på sand. For et elendig fundament det er! Huset ville rase ved den første stormen som kom.

Ved å tro på Gud, og ved å velge å leve ved tro og ikke ved våre følelser, som er like foranderlige som været selv, står vi fast i livets stormer. Ingenting kan få oss til å bli motløs. Ingenting kan stjele vår tro, fordi vi tror på den allmektige Gud.

5. Vi opplever mirakler

Det gamle testamentet er fullt av historier om mennesker som har opplevd mirakler ved tro. I dag kalles de til og med «troens helter». Tenk på David. Selv om han var en ung gutt, trodde han uten tvil at Gud ville hjelpe ham å seire over kjempen Goliat. Han stoppet for å resonnere, for å finne ut hvor mye større enn ham kjempen var, hvor mange år med kamperfaring han hadde, osv. Han valgte å tro på Gud, og han fortsatte i tro. Og på grunn av sin tro frelste han israelittens hær fra filistrene!

Det finnes utallige andre eksempler på underverker som Gud utførte ved og for troens helter. Og likevel er det største underet av alt det underet som Gud utførte i Jesus, og vil utføre i hver av oss som tror. Han vil hjelpe oss til å bekjempe synden og beseire den, inntil vi ikke lenger fristes til å synde, men har en overflod av dyder i stedet. Han forvandler oss slik at det blir vår natur å reagere med tålmodighet i stedet for utålmodighet, takknemlighet i stedet for å klage osv. Det er virkelig et mirakel! Og hvis vi tror på Gud, vil dette underet finne sted inni oss.

«Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.» Hebreerne 11,39-40.

«Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten …» 2. Peter 1,3-4.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.